Thủ tướng phê chuẩn ông Hồ Đại Dũng giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Thủ tướng phê chuẩn ông Hồ Đại Dũng giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Phú Thọ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới

Phú Thọ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới

Phú Thọ có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phú Thọ có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phú Thọ có tân Phó Chủ tịch tỉnh

Phú Thọ có tân Phó Chủ tịch tỉnh

Phú Thọ có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phú Thọ có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phú Thọ có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phú Thọ có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Yên Bái

Bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Yên Bái

Yên Bái: 14/19 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch

Yên Bái: 14/19 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch