40 năm cơ cực chờ ngày minh oan tội giết người

40 năm cơ cực chờ ngày minh oan tội giết người

Ba phát súng oan nghiệt và 38 năm tủi nhục

Ba phát súng oan nghiệt và 38 năm tủi nhục

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa xin lỗi công khai ông Trần Bê

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa xin lỗi công khai ông Trần Bê

Người đàn ông ở Khánh Hòa được xin lỗi sau 38 năm bị oan sai

Người đàn ông ở Khánh Hòa được xin lỗi sau 38 năm bị oan sai

Khánh Hòa tổ chức xin lỗi người bị bắt giam oan 38 năm trước

Khánh Hòa tổ chức xin lỗi người bị bắt giam oan 38 năm trước

VKSND Khánh Hòa xin lỗi người bị tù oan suốt 38 năm

VKSND Khánh Hòa xin lỗi người bị tù oan suốt 38 năm

38 năm mới được xin lỗi oan sai

38 năm mới được xin lỗi oan sai

Viện KSND Khánh Hòa xin lỗi người mang tội giết người oan sau 38 năm

Viện KSND Khánh Hòa xin lỗi người mang tội giết người oan sau 38 năm

38 năm chờ những phút này...

38 năm chờ những phút này...

Bị oan, 38 năm sau mới được xin lỗi

Bị oan, 38 năm sau mới được xin lỗi

VKSND tỉnh Khánh Hòa đã phải chấp nhận xin lỗi người bị oan

VKSND tỉnh Khánh Hòa đã phải chấp nhận xin lỗi người bị oan