Thu hồi dự án chắn biển Nha Trang của Sovico cuối 2021

Thu hồi dự án chắn biển Nha Trang của Sovico cuối 2021

Đến cuối năm 2021, Sovico Khánh Hòa sẽ hết quyền thuê đất tại khu đất hiện đang là Khu nghỉ dưỡng Evason...
Khánh Hòa thu hồi gần 22.000 m2 đất bờ biển để làm công viên

Khánh Hòa thu hồi gần 22.000 m2 đất bờ biển để làm công viên

Khánh Hòa di dời resort chắn biển: Nên làm để trả lại bờ biển cho người dân

Khánh Hòa di dời resort chắn biển: Nên làm để trả lại bờ biển cho người dân

Những công trình nào đang chắn bờ biển Nha Trang?

Những công trình nào đang chắn bờ biển Nha Trang?

Thu lại mặt biển Nha Trang làm bãi tắm công cộng - muộn còn hơn không

Thu lại mặt biển Nha Trang làm bãi tắm công cộng - muộn còn hơn không

Khánh Hòa quyết không gia hạn, thu 10.000m2 mặt biển làm bãi tắm công cộng

Khánh Hòa quyết không gia hạn, thu 10.000m2 mặt biển làm bãi tắm công cộng

Khánh Hòa thu hồi bãi biển phục vụ cộng đồng

Khánh Hòa lấy lại vịnh làm bãi tắm cho dân

Khánh Hòa lấy lại vịnh làm bãi tắm cho dân

Khánh Hòa thu hồi 10.000 m2 mặt biển Nha Trang làm bãi tắm công cộng

Khánh Hòa thu hồi 10.000 m2 mặt biển Nha Trang làm bãi tắm công cộng

Trả biển lại cho dân

Trả biển lại cho dân

Khánh Hòa: Thu hồi 10.000m2 mặt nước biển khu vực Bãi Dương để làm bãi tắm công cộng

Khánh Hòa: Thu hồi 10.000m2 mặt nước biển khu vực Bãi Dương để làm bãi tắm công cộng

Chính thức thanh tra các dự án BT đổi 'đất vàng' sân bay Nha Trang

Chính thức thanh tra các dự án BT đổi 'đất vàng' sân bay Nha Trang

Chính phủ thanh tra các dự án BT đổi đất tại sân bay Nha Trang

Chính phủ thanh tra các dự án BT đổi đất tại sân bay Nha Trang

Khánh Hòa chuẩn bị đấu giá 'đất vàng' sân bay Nha Trang cũ

Khánh Hòa chuẩn bị đấu giá 'đất vàng' sân bay Nha Trang cũ

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP. Nha Trang

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP. Nha Trang

Khánh Hòa muốn điều chỉnh hợp đồng BT nghìn tỷ đổi 'đất vàng' sân bay Nha Trang

Khánh Hòa muốn điều chỉnh hợp đồng BT nghìn tỷ đổi 'đất vàng' sân bay Nha Trang

Du lịch thất thu vì… giao thông 'tê liệt'

Du lịch thất thu vì… giao thông 'tê liệt'

Nhiều công trình ở phường Lộc Thọ xây dựng sai giấy phép

Nhiều công trình ở phường Lộc Thọ xây dựng sai giấy phép

Dự án BT 1.200 tỷ đổi 'đất vàng' sân bay Nha Trang 2 năm làm được 200m

Dự án BT 1.200 tỷ đổi 'đất vàng' sân bay Nha Trang 2 năm làm được 200m