Biến đất nông nghiệp thành đất ở trái quy định, 3 cựu cán bộ quận lĩnh án

Biến đất nông nghiệp thành đất ở trái quy định, 3 cựu cán bộ quận lĩnh án

3 cán bộ có hành vi 'phù phép' biến đất nông nghiệp thành đất ở trái phép lĩnh án từ 3 đến hơn 5 năm tù.
Hải Phòng: Phù phép đất nông nghiệp thành đất ở, chủ tịch phường cùng 2 đồng phạm lĩnh án

Hải Phòng: Phù phép đất nông nghiệp thành đất ở, chủ tịch phường cùng 2 đồng phạm lĩnh án

'Phù phép' đất nông nghiệp thành đất ở trái quy định, 3 cựu cán bộ lĩnh án

'Phù phép' đất nông nghiệp thành đất ở trái quy định, 3 cựu cán bộ lĩnh án

Hải Phòng: 3 cán bộ 'phù phép' đất nông nghiệp thành đất ở bị phạt 162 tháng tù

Hải Phòng: 3 cán bộ 'phù phép' đất nông nghiệp thành đất ở bị phạt 162 tháng tù

Lợi dụng chức vụ, cựu Chủ tịch phường ở Hải Phòng lĩnh 5 năm tù

Lợi dụng chức vụ, cựu Chủ tịch phường ở Hải Phòng lĩnh 5 năm tù

Hô biến đất nông nghiệp thành đất ở, 7 cán bộ bị khởi tố

Hô biến đất nông nghiệp thành đất ở, 7 cán bộ bị khởi tố

Vì sao 7 cán bộ quận Dương Kinh bị khởi tố?

Vì sao 7 cán bộ quận Dương Kinh bị khởi tố?

Hải Phòng kiểm tra thân nhiệt tất cả người ra vào thôn xóm

Hải Phòng kiểm tra thân nhiệt tất cả người ra vào thôn xóm

Bị vỡ hụi hàng chục tỷ đồng, gần 100 người Hải Phòng rơi vào cảnh túng quẫn, gia đình ly tán

Bị vỡ hụi hàng chục tỷ đồng, gần 100 người Hải Phòng rơi vào cảnh túng quẫn, gia đình ly tán