'Bó tay' với bãi cọc ngầm giữa dòng Cổ Chiên

'Bó tay' với bãi cọc ngầm giữa dòng Cổ Chiên

Hơn một năm qua, người dân tỉnh Vĩnh Long cũng như các phương tiện đường thủy rất bức xúc khi đi ngang qua...
Vụ nâng điểm ở Vĩnh Long: 4 cán bộ, giáo viên bị kỷ luật

Vụ nâng điểm ở Vĩnh Long: 4 cán bộ, giáo viên bị kỷ luật

Vụ nâng điểm ở Vĩnh Long: 4 cán bộ, giáo viên bị kỷ luật

Vụ nâng điểm ở Vĩnh Long: 4 cán bộ, giáo viên bị kỷ luật

Trường có 165 bài thi được nâng điểm: Hiệu trưởng xuống làm giáo viên

Trường có 165 bài thi được nâng điểm: Hiệu trưởng xuống làm giáo viên

Xem xét trách nhiệm hiệu trưởng vụ nâng điểm 165 bài kiểm tra tại Vĩnh Long

Xem xét trách nhiệm hiệu trưởng vụ nâng điểm 165 bài kiểm tra tại Vĩnh Long

Giáo viên nâng điểm 165 bài kiểm tra của học sinh

Giáo viên nâng điểm 165 bài kiểm tra của học sinh

Diễn biến mới vụ nâng điểm hơn 160 bài thi học kỳ I ở Vĩnh Long

Diễn biến mới vụ nâng điểm hơn 160 bài thi học kỳ I ở Vĩnh Long

Xử lý trách nhiệm lãnh đạo vì giáo viên nâng điểm 165 bài thi học kì

Xử lý trách nhiệm lãnh đạo vì giáo viên nâng điểm 165 bài thi học kì

Hàng trăm bài kiểm tra được nâng điểm ở Vĩnh Long: Lại do lỗi nghiệp vụ?

Hàng trăm bài kiểm tra được nâng điểm ở Vĩnh Long: Lại do lỗi nghiệp vụ?

Vĩnh Long: Kiểm tra HK1 lại do 165 bài thi được nâng điểm

Vĩnh Long: Kiểm tra HK1 lại do 165 bài thi được nâng điểm

Hơn 160 bài thi học kỳ I ở Vĩnh Long được nâng điểm bất thường

Hơn 160 bài thi học kỳ I ở Vĩnh Long được nâng điểm bất thường

Đóng bãi cọc ngầm trên sông Cổ Chiên không đảm bảo an toàn

Đóng bãi cọc ngầm trên sông Cổ Chiên không đảm bảo an toàn