Phát triển Khu du lịch Núi Sam thành trung tâm du lịch về văn hóa tâm linh

Phát triển Khu du lịch Núi Sam thành trung tâm du lịch về văn hóa tâm linh

Không giao khu vực Bà Chúa Xứ ngự trên đỉnh núi Sam cho doanh nghiệp quản lý

Không giao khu vực Bà Chúa Xứ ngự trên đỉnh núi Sam cho doanh nghiệp quản lý

Phạt 30 triệu đồng đơn vị xây trái phép, buộc tháo dỡ tượng Bà Chúa Xứ trên Núi Sam

Phạt 30 triệu đồng đơn vị xây trái phép, buộc tháo dỡ tượng Bà Chúa Xứ trên Núi Sam

Tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên Núi Sam, An Giang

Tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên Núi Sam, An Giang

Diễn biến mới nhất vụ lén xây tượng Bà Chúa Xứ trên núi Sam

Diễn biến mới nhất vụ lén xây tượng Bà Chúa Xứ trên núi Sam

Đang tháo dỡ tượng Bà Chúa Xứ xây trái phép ở Núi Sam

Đang tháo dỡ tượng Bà Chúa Xứ xây trái phép ở Núi Sam

Tháo dỡ tượng Bà Chúa Xứ thứ 2 trên đỉnh núi Sam

Tháo dỡ tượng Bà Chúa Xứ thứ 2 trên đỉnh núi Sam

Sẽ tháo dỡ tượng Bà Chúa Xứ phiên bản 2

Sẽ tháo dỡ tượng Bà Chúa Xứ phiên bản 2

Vụ lén xây tượng Bà Chúa Xứ thứ 2: Cam kết tháo dỡ

Vụ lén xây tượng Bà Chúa Xứ thứ 2: Cam kết tháo dỡ

Lén lút xây tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam thứ 2 trong đêm

Lén lút xây tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam thứ 2 trong đêm