Công bố các quyết định về công tác cán bộ

Công bố các quyết định về công tác cán bộ

Cần Thơ: Cựu Chủ tịch quận dính sai phạm đất đai xin nghỉ hưu sớm

Cần Thơ: Cựu Chủ tịch quận dính sai phạm đất đai xin nghỉ hưu sớm

Chuyển công tác Bí thư xã 'kiểm tra dịch tả lợn ở... Côn Đảo'

Chuyển công tác Bí thư xã 'kiểm tra dịch tả lợn ở... Côn Đảo'

Chờ thủ tục kỷ luật Chủ tịch MTTQVN TP Cần Thơ

Chờ thủ tục kỷ luật Chủ tịch MTTQVN TP Cần Thơ

Kiểm điểm nhiều người vụ vi phạm của Chủ tịch MTTQ TP Cần Thơ

Kiểm điểm nhiều người vụ vi phạm của Chủ tịch MTTQ TP Cần Thơ

Cảnh cáo nữ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ

Cảnh cáo nữ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ bị kỷ luật

Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch UBMTTQ TP Cần Thơ

Chuẩn bị có kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Chủ tịch UBMTTQ TP Cần Thơ

Tố cáo chủ tịch xã, chủ tịch Hội Cựu chiến binh tiếp tục gặp rắc rối

Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chủ tịch UBMTTQ TP Cần Thơ

Kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với chủ tịch UBMTTQ TP Cần Thơ