Nhận quà của 'đối tượng', Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy bị kỷ luật

Nhận quà của 'đối tượng', Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy bị kỷ luật

Quảng Trị: Lộ thông tin nội bộ, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy bị kỷ luật

Quảng Trị: Lộ thông tin nội bộ, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy bị kỷ luật

Lộ thông tin nội bộ, nhận quà biếu, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy bị kỷ luật

Lộ thông tin nội bộ, nhận quà biếu, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy bị kỷ luật

Nhận quà trị giá 6 triệu đồng rồi trả lại, Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị vẫn bị khiển trách

Nhận quà trị giá 6 triệu đồng rồi trả lại, Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị vẫn bị khiển trách

Nhận quà trái quy định, Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị bị kỷ luật

Nhận quà trái quy định, Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị bị kỷ luật

Khiển trách Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị

Kỷ luật Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị nhận quà không đúng quy định

Kỷ luật Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị nhận quà không đúng quy định

Kỷ luật Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị vì để lộ lọt thông tin

Kỷ luật Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị vì để lộ lọt thông tin

Quảng Trị: Kỷ luật Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy 'để lộ thông tin nội bộ'

Quảng Trị: Kỷ luật Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy 'để lộ thông tin nội bộ'

Nhận quà không đúng quy định, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra bị kỷ luật

Nhận quà không đúng quy định, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra bị kỷ luật

Kỷ luật Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị vì để lộ thông tin nội bộ

Kỷ luật Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị vì để lộ thông tin nội bộ

Quảng Trị: Kỷ luật khiển trách Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Quảng Trị: Kỷ luật khiển trách Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nhận và trả quà không đúng quy định

Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nhận và trả quà không đúng quy định

Kỷ luật Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nhận quà và trả lại quà không đúng quy định

Kỷ luật Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nhận quà và trả lại quà không đúng quy định

Kỷ luật khiển trách Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị vì 'nhận quà, trả quà không đúng quy định'

Kỷ luật khiển trách Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị vì 'nhận quà, trả quà không đúng quy định'

Kỷ luật Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị

Kỷ luật Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị

Nhận, trả quà không đúng quy định, phó UBKT tỉnh bị khiển trách

Nhận, trả quà không đúng quy định, phó UBKT tỉnh bị khiển trách

Vi phạm đạo đức, lối sống: Một Phó Chủ tịch HĐND huyện bị kỷ luật cảnh cáo

Vi phạm đạo đức, lối sống: Một Phó Chủ tịch HĐND huyện bị kỷ luật cảnh cáo

Quảng Trị kỷ luật một số cán bộ lãnh đạo huyện

Kỷ luật cảnh cáo phó chủ tịch HĐND huyện vì 'vi phạm đạo đức, lối sống'

Kỷ luật cảnh cáo phó chủ tịch HĐND huyện vì 'vi phạm đạo đức, lối sống'

Quảng Trị: Xem thường Ủy ban Kiểm tra Trung ương, huyện Hướng Hóa vẫn bổ nhiệm cán bộ đang bị xem xét kỷ luật

Quảng Trị: Xem thường Ủy ban Kiểm tra Trung ương, huyện Hướng Hóa vẫn bổ nhiệm cán bộ đang bị xem xét kỷ luật

Kỷ luật cán bộ liên quan đến sai phạm!

Kỷ luật cán bộ liên quan đến sai phạm!

Quảng Trị: Buộc thôi việc nam công chức sàm sỡ nữ đồng nghiệp tại cơ quan

Quảng Trị: Buộc thôi việc nam công chức sàm sỡ nữ đồng nghiệp tại cơ quan

Quảng Trị: Kỷ luật nữ Phó phòng UBKT Tỉnh ủy vì 'đóng cửa ở khách sạn' với chồng người khác

Quảng Trị: Kỷ luật nữ Phó phòng UBKT Tỉnh ủy vì 'đóng cửa ở khách sạn' với chồng người khác

Nữ cán bộ tỉnh vào phòng nghỉ với bạn học: 'Nhìn trẻ'

Nữ cán bộ tỉnh vào phòng nghỉ với bạn học: 'Nhìn trẻ'

Vào khách sạn với bạn học, nữ cán bộ UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị bị kỷ luật

Vào khách sạn với bạn học, nữ cán bộ UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị bị kỷ luật

Vào khách sạn 'lấy sâm cau' bạn nam chung lớp, nữ cán bộ tỉnh bị kỷ luật

Vào khách sạn 'lấy sâm cau' bạn nam chung lớp, nữ cán bộ tỉnh bị kỷ luật

Cách hết chức vụ Đảng đối với nguyên Phó Trưởng Công an huyện Cam Lộ

Cách hết chức vụ Đảng đối với nguyên Phó Trưởng Công an huyện Cam Lộ

Quảng Trị: Sai phạm nghiêm trọng nhưng chỉ 'xử lý cảnh cáo, rút kinh nghiệm'?

Quảng Trị: Sai phạm nghiêm trọng nhưng chỉ 'xử lý cảnh cáo, rút kinh nghiệm'?

Cách hết chức vụ trong Đảng của Bí thư phường đánh bạc

Cách hết chức vụ trong Đảng của Bí thư phường đánh bạc