Bí thư Đảng ủy xã chỉ đạo người làm thuê phá rừng trồng của dân xin thôi chức

Bí thư Đảng ủy xã chỉ đạo người làm thuê phá rừng trồng của dân xin thôi chức

Bí thư xã chỉ đạo phá hoại rừng cây của dân xin từ chức

Bí thư xã chỉ đạo phá hoại rừng cây của dân xin từ chức

Cần Thơ: Điều động Bí thư xã đi 'chống dịch' ở Côn Đảo về Hội Chữ thập đỏ huyện

Cần Thơ: Điều động Bí thư xã đi 'chống dịch' ở Côn Đảo về Hội Chữ thập đỏ huyện

Chuyển công tác Bí thư xã 'kiểm tra dịch tả lợn ở... Côn Đảo'

Chuyển công tác Bí thư xã 'kiểm tra dịch tả lợn ở... Côn Đảo'

Cần Thơ: Cảnh cáo Bí thư xã đi 'chống dịch' ở Côn Đảo

Cần Thơ: Cảnh cáo Bí thư xã đi 'chống dịch' ở Côn Đảo

Kỷ luật cảnh cáo Bí thư xã ở Cần Thơ đi kiểm tra dịch tả lợn... ở Côn Đảo

Kỷ luật cảnh cáo Bí thư xã ở Cần Thơ đi kiểm tra dịch tả lợn... ở Côn Đảo