Chùm bóng bay bơm khí hydro: Dễ nổ, gây bỏng, hậu quả cực kỳ nặng nề

Chùm bóng bay bơm khí hydro: Dễ nổ, gây bỏng, hậu quả cực kỳ nặng nề

3 cầu thủ U14 Sông Lam Nghệ An nhập viện sau sự cố nổ bóng bay

3 cầu thủ U14 Sông Lam Nghệ An nhập viện sau sự cố nổ bóng bay

3 cầu thủ U14 Sông Lam Nghệ An nhập viện vì chùm bóng bay phát nổ

3 cầu thủ U14 Sông Lam Nghệ An nhập viện vì chùm bóng bay phát nổ

Nổ chùm bóng bay, 3 cầu thủ Sông Lam Nghệ An bị bỏng nặng

Nổ chùm bóng bay, 3 cầu thủ Sông Lam Nghệ An bị bỏng nặng

Chùm bóng bay chứa khí hidro phát nổ, 3 cầu thủ Sông Lam Nghệ An bị bỏng

Chùm bóng bay chứa khí hidro phát nổ, 3 cầu thủ Sông Lam Nghệ An bị bỏng

Chùm bóng bay bất ngờ phát nổ trên sân, 3 cầu thủ U14 Sông Lam Nghệ An bị bỏng nặng

Chùm bóng bay bất ngờ phát nổ trên sân, 3 cầu thủ U14 Sông Lam Nghệ An bị bỏng nặng

Chùm bóng bay phát nổ, ba cầu thủ Sông Lam Nghệ An nhập viện

Chùm bóng bay phát nổ, ba cầu thủ Sông Lam Nghệ An nhập viện

Chùm bóng bay phát nổ, 3 cầu thủ U14 Sông Lam Nghệ An nhập viện

Chùm bóng bay phát nổ, 3 cầu thủ U14 Sông Lam Nghệ An nhập viện

Bóng bay phát nổ trên sân, 3 cầu thủ U14 Sông Lam Nghệ An nhập viện

Bóng bay phát nổ trên sân, 3 cầu thủ U14 Sông Lam Nghệ An nhập viện

3 cầu thủ bóng đá nhập viện do chùm bóng bay phát nổ

3 cầu thủ bóng đá nhập viện do chùm bóng bay phát nổ

Chùm bóng bay phát nổ, 3 cầu thủ U14 Sông Lam Nghệ An nhập viện

Chùm bóng bay phát nổ, 3 cầu thủ U14 Sông Lam Nghệ An nhập viện