Campuchia-Trung Quốc tập trận Kim Long 2019

Campuchia-Trung Quốc tập trận Kim Long 2019

Tường tận xe tăng lội nước 'có một không hai' của Việt Nam

Tường tận xe tăng lội nước 'có một không hai' của Việt Nam

Việt Nam dùng xe bọc thép Type 63 trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc

Việt Nam dùng xe bọc thép Type 63 trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc

Chiến tranh Biên giới 1979: Trang bị của lính Trung Quốc tệ tới mức nào?

Chiến tranh Biên giới 1979: Trang bị của lính Trung Quốc tệ tới mức nào?

Tăng Type 62-Trung Quốc suýt 'tuyệt chủng' trong cuộc chiến 2/1979

Tăng Type 62-Trung Quốc suýt 'tuyệt chủng' trong cuộc chiến 2/1979

Lai lịch hai mẫu xe tăng lội nước 'độc nhất' trong CTVN

Lai lịch hai mẫu xe tăng lội nước 'độc nhất' trong CTVN

Hình ảnh cuộc tập trận cực lớn của Quân đội Myanmar - Con hổ mới của ASEAN

Hình ảnh cuộc tập trận cực lớn của Quân đội Myanmar - Con hổ mới của ASEAN

K-63: Khẩu súng trường lai AK-47 của DQTV Việt Nam

K-63: Khẩu súng trường lai AK-47 của DQTV Việt Nam

Thăm đơn vị xe tăng lội nước bảo vệ đảo Phú Quốc

Thăm đơn vị xe tăng lội nước bảo vệ đảo Phú Quốc