Tu viện gần 200 tuổi bên bờ sông Sài Gòn

Kiến trúc bên trong Nhà thờ và Tu viện Thủ Thiêm vừa được xếp hạng di tích

Kiến trúc bên trong Nhà thờ và Tu viện Thủ Thiêm vừa được xếp hạng di tích

Sở VH&TT chính thức trao bằng xếp hạng Di tích cho Nhà thờ Thủ Thiêm

Sở VH&TT chính thức trao bằng xếp hạng Di tích cho Nhà thờ Thủ Thiêm

Bên trong Nhà thờ và Tu viện Thủ Thiêm vừa được xếp hạng di tích

Bên trong Nhà thờ và Tu viện Thủ Thiêm vừa được xếp hạng di tích

Bí thư Nhân kể chuyện ngưng di dời Nhà thờ và Tu viện Thủ Thiêm

Bí thư Nhân kể chuyện ngưng di dời Nhà thờ và Tu viện Thủ Thiêm

Tu viện và Nhà thờ Thủ Thiêm hơn 160 tuổi được xếp hạng di tích cấp TP HCM

Tu viện và Nhà thờ Thủ Thiêm hơn 160 tuổi được xếp hạng di tích cấp TP HCM

TP.HCM giữ lại Dòng Mến Thánh giá và nhà thờ Thủ Thiêm

TP.HCM giữ lại nhà thờ và Dòng mến Thánh giá Thủ Thiêm

TP.HCM sẽ giữ lại nhà thờ và Dòng mến Thánh giá Thủ Thiêm

TP.HCM sẽ giữ lại nhà thờ và Dòng mến Thánh giá Thủ Thiêm

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Giữ nguyên những công trình văn hóa, lịch sử