Giải mật chiến dịch 'rồng biển' của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam

Giải mật chiến dịch 'rồng biển' của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam

Ngỡ ngàng sự thật về tàu chiến đầu tiên do Việt Nam chế tạo

Ngỡ ngàng sự thật về tàu chiến đầu tiên do Việt Nam chế tạo

Việt Nam đang có tên lửa chống hạm xa nhất ĐNÁ?

Việt Nam đang có tên lửa chống hạm xa nhất ĐNÁ?

Cận cảnh tàu tuần tra Hải quân Việt Nam bắn đạn thật trên biển

Cận cảnh tàu tuần tra Hải quân Việt Nam bắn đạn thật trên biển

Hình ảnh lực lượng Hải quân cách mạng: Chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Hình ảnh lực lượng Hải quân cách mạng: Chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Hình ảnh lực lượng Hải quân cách mạng: Chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Hình ảnh lực lượng Hải quân cách mạng: Chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Sức mạnh khẩu pháo Mỹ trên tàu đổ bộ lớn nhất Việt Nam

Sức mạnh khẩu pháo Mỹ trên tàu đổ bộ lớn nhất Việt Nam

Việt Nam nâng cấp hàng loạt tàu chiến Mỹ thế nào?

Việt Nam nâng cấp hàng loạt tàu chiến Mỹ thế nào?