'Xẻ dọc' chương trình hạt nhân trong quá khứ của Triều Tiên

'Xẻ dọc' chương trình hạt nhân trong quá khứ của Triều Tiên

Triều Tiên đã tự tuyên bố mình là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân bất chấp các hành động cấm vận của...