Tăng cường ứng dụng công nghệ để giảm tình trạng đốt rơm rạ

Tăng cường ứng dụng công nghệ để giảm tình trạng đốt rơm rạ

Ngày 28-7, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (TN&MT) phối hợp Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ, Trung tâm...
Hiểu đúng về ô nhiễm không khí

Hiểu đúng về ô nhiễm không khí

Chưa có tiêu chuẩn kiểm định, người dân bị 'ngợp' thông tin về ô nhiễm không khí

Chưa có tiêu chuẩn kiểm định, người dân bị 'ngợp' thông tin về ô nhiễm không khí

Khuyến nghị chính sách đảm bảo chất lượng không khí tại các đô thị

Khuyến nghị chính sách đảm bảo chất lượng không khí tại các đô thị

Khuyến nghị xây thành phố thông minh vì không khí sạch ở Việt Nam

Khuyến nghị xây thành phố thông minh vì không khí sạch ở Việt Nam

Ford Việt Nam góp sức xây dựng sân chơi tái chế cho trẻ em

Ford Việt Nam góp sức xây dựng sân chơi tái chế cho trẻ em

Ford Việt Nam góp sức xây dựng sân chơi tái chế sáng tạo cho trẻ em

Phương tiện tham gia giao thông 'quá đát': Cần sớm có giải pháp

Hà Nội: Lắp 20 trạm quan trắc không khí năm 2020

Kết nối các giải pháp để cải thiện không khí Hà Nội