Thủ tướng yêu cầu: tỉnh nào ở tỉnh đó, nhà nào ở nhà đó

Thủ tướng yêu cầu: tỉnh nào ở tỉnh đó, nhà nào ở nhà đó

Lập Tổ công tác xử lý tình hình dịch Covid-19 tại BV Bạch Mai, xét nghiệm sàng lọc 5.000 người

Lập Tổ công tác xử lý tình hình dịch Covid-19 tại BV Bạch Mai, xét nghiệm sàng lọc 5.000 người

Bệnh viện Bạch Mai quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19

Bệnh viện Bạch Mai quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19

Bệnh viện Bạch Mai cách ly gần 500 nhân viên, xét nghiệm Covid-19 cho 5.000 người

Bệnh viện Bạch Mai cách ly gần 500 nhân viên, xét nghiệm Covid-19 cho 5.000 người

Bộ Y tế yêu cầu làm xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ nhân viên y tế và bệnh nhân tại BV Bạch Mai

Bộ Y tế yêu cầu làm xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ nhân viên y tế và bệnh nhân tại BV Bạch Mai

BV Bạch Mai dự kiến xét nghiệm SARS-CoV-2 cho gần 5.000 người

BV Bạch Mai dự kiến xét nghiệm SARS-CoV-2 cho gần 5.000 người

Bệnh viện Bạch Mai đã cách ly 495 bác sỹ và nhân viên y tế

Ba ca mắc COVID-19, BV Bạch Mai xét nghiệm 4.000 nhân viên và 1.000 bệnh nhân

Bảo đảm an toàn nhất cho người bệnh và nhân viên y tế