Cụm thi đua số 7 'Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn'

Cụm thi đua số 7 'Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn'

Nhiều hoạt động ý nghĩa của BĐBP tri ân các anh hùng, liệt sĩ

Nhiều hoạt động ý nghĩa của BĐBP tri ân các anh hùng, liệt sĩ

Khai mạc vòng loại bảng D, khu vực 1 Giải bóng chuyền nam phong trào BĐBP

Khai mạc vòng loại bảng D, khu vực 1 Giải bóng chuyền nam phong trào BĐBP

Rút kinh nghiệm huấn luyện chiến sĩ mới tháng thứ nhất năm 2018

Rút kinh nghiệm huấn luyện chiến sĩ mới tháng thứ nhất năm 2018

Cục BĐBP Lào thăm, làm việc với các đơn vị Biên phòng Việt Nam

Cục BĐBP Lào thăm, làm việc với các đơn vị Biên phòng Việt Nam

Khai mạc Hội thao thể dục thể thao BĐBP khu vực phía Bắc

Khai mạc Hội thao thể dục thể thao BĐBP khu vực phía Bắc

Hội thao thể dục thể thao BĐBP khu vực phía Bắc năm 2017

Hội thao thể dục thể thao BĐBP khu vực phía Bắc năm 2017

Những ngày hè ý nghĩa ở 'Học kỳ Quân đội'

Những ngày hè ý nghĩa ở 'Học kỳ Quân đội'

Trung tâm Huấn luyện BĐBP: 250 ngày công giúp dân thu hoạch lúa mùa

Trung tâm Huấn luyện BĐBP: 250 ngày công giúp dân thu hoạch lúa mùa

Lữ đoàn 21, Trung tâm Huấn luyện, BĐBP Kon Tum ra quân huấn luyện năm 2015

Lữ đoàn 21, Trung tâm Huấn luyện, BĐBP Kon Tum ra quân huấn luyện năm 2015