EVNGENCO 3 ký hợp đồng cải thiện hiệu suất cho nhà máy điện Phú Mỹ

EVNGENCO 3 ký hợp đồng cải thiện hiệu suất cho nhà máy điện Phú Mỹ

Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) cho biết, đã ký Hợp đồng dịch vụ 5 năm với GE Gas Power nhằm cải...
EVNGENCO 3 và GE: Ký hợp đồng cung ứng vật tư cho Nhà máy Điện Phú Mỹ 2.1, Phú Mỹ 4

EVNGENCO 3 và GE: Ký hợp đồng cung ứng vật tư cho Nhà máy Điện Phú Mỹ 2.1, Phú Mỹ 4

Ký kết hợp đồng dịch vụ cải thiện hiệu suất và độ ổn định cho nhà máy điện Phú Mỹ

Ký kết hợp đồng dịch vụ cải thiện hiệu suất và độ ổn định cho nhà máy điện Phú Mỹ

Cải thiện hiệu suất, độ ổn định cho nhà máy điện Phú Mỹ

Cải thiện hiệu suất, độ ổn định cho nhà máy điện Phú Mỹ

GE và EVNGENCO 3 hợp tác cải thiện hiệu suất và độ ổn định cho Nhà máy điện Phú Mỹ

GE và EVNGENCO 3 hợp tác cải thiện hiệu suất và độ ổn định cho Nhà máy điện Phú Mỹ

Bộ Công Thương làm việc với các đơn vị về các giải pháp đảm bảo cung cấp điện mùa khô

Bộ Công Thương làm việc với các đơn vị về các giải pháp đảm bảo cung cấp điện mùa khô

Bảo đảm không thiếu điện mùa khô 2020

Bảo đảm không thiếu điện mùa khô 2020

Thu hút đầu tư nước ngoài 'chuyển động' đúng định hướng - Kỳ 2: Động lực cho phát triển kinh tế - xã hội

Thu hút đầu tư nước ngoài 'chuyển động' đúng định hướng - Kỳ 2: Động lực cho phát triển kinh tế - xã hội

Tăng tiết kiệm điện để giảm đầu tư nhà máy mới

Tăng tiết kiệm điện để giảm đầu tư nhà máy mới

Giai đoạn 2026-2030: Nhiệt điện dầu bị 'khai tử', điện mặt trời 'thăng hoa'

Giai đoạn 2026-2030: Nhiệt điện dầu bị 'khai tử', điện mặt trời 'thăng hoa'

Miền Nam sắp đối mặt với nguy cơ thiếu điện triền miên

Miền Nam sắp đối mặt với nguy cơ thiếu điện triền miên

Xuất hiện 'tay đua' mới tham gia dự án điện khí LNG

Xuất hiện 'tay đua' mới tham gia dự án điện khí LNG