Hàng loạt dự án ATGT đường sắt dở dang vì... đói vốn

Hàng loạt dự án ATGT đường sắt dở dang vì... đói vốn

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 18/6

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 18/6

Đầu tư công: Chuyện dài chậm trễ và đội vốn

Đầu tư công: Chuyện dài chậm trễ và đội vốn

Tìm nguyên nhân chính gây chậm trễ cho việc giải ngân vốn ODA

Tìm nguyên nhân chính gây chậm trễ cho việc giải ngân vốn ODA

Giải quyết bài toán 'con gà, quả trứng' trong đầu tư công

Giải quyết bài toán 'con gà, quả trứng' trong đầu tư công

Có một tỷ đồng, nên đầu tư vào đâu?

Có một tỷ đồng, nên đầu tư vào đâu?

Đà Nẵng sớm triển khai dự án Cảng Liên Chiểu

Đà Nẵng sớm triển khai dự án Cảng Liên Chiểu

Giá gạo chững lại, cá tra sụt giảm

Giá gạo chững lại, cá tra sụt giảm

Luật Đầu tư công sửa đổi tạo thuận lợi hơn cho quá trình chuẩn bị dự án

Luật Đầu tư công sửa đổi tạo thuận lợi hơn cho quá trình chuẩn bị dự án

Thành lập Hợp tác xã nuôi dê Cao Ngọc

Thành lập Hợp tác xã nuôi dê Cao Ngọc

Nhu cầu yếu khiến giá gạo của Ấn Độ và Việt Nam đi xuống

Nhu cầu yếu khiến giá gạo của Ấn Độ và Việt Nam đi xuống

Xử nghiêm hành vi lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng nhằm thu lợi bất chính

Xử nghiêm hành vi lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng nhằm thu lợi bất chính

Nghiêm cấm sử dụng sai mục đích, truy cập trái phép thông tin về người nộp thuế

Nghiêm cấm sử dụng sai mục đích, truy cập trái phép thông tin về người nộp thuế

Sửa đổi Luật Đầu tư công để đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư

Sửa đổi Luật Đầu tư công để đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư

Quy định cụ thể về thẩm quyền quyết định danh mục dự án đầu tư công

Luật Đầu tư công có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2020

Luật Đầu tư công có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2020

Luật Đầu tư công sửa đổi: Đơn giản hóa thủ tục, thúc đẩy giải ngân

Luật Đầu tư công sửa đổi: Đơn giản hóa thủ tục, thúc đẩy giải ngân

90,70% đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi)

90,70% đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi)

Phân cấp mạnh mẽ, đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư công

Phân cấp mạnh mẽ, đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư công

Bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư công

Bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư công

Quốc hội không đồng ý đưa EVN, PVN vào đối tượng đầu tư công

Quốc hội không đồng ý đưa EVN, PVN vào đối tượng đầu tư công

Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi)

Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi)

Quốc hội biểu quyết thông qua 2 Luật Quản lý thuế, Đầu tư công (sửa đổi)

Quốc hội biểu quyết thông qua 2 Luật Quản lý thuế, Đầu tư công (sửa đổi)

Thông qua Luật Đầu tư công sửa đổi: Không còn chuyện con gà-quả trứng?

Thông qua Luật Đầu tư công sửa đổi: Không còn chuyện con gà-quả trứng?

QH thông qua Luật Đầu tư công: Đến lúc tiếp cận vấn đề theo hướng toàn diện hơn

QH thông qua Luật Đầu tư công: Đến lúc tiếp cận vấn đề theo hướng toàn diện hơn

Luật Đầu tư công có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020

Luật Đầu tư công có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020

PVN, EVN, Viettel có phải đối tượng của Luật Đầu tư công?

PVN, EVN, Viettel có phải đối tượng của Luật Đầu tư công?

Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi) với tỷ lệ 90,7% tán thành

Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi) với tỷ lệ 90,7% tán thành

Sử dụng vốn đầu tư công từ 10 nghìn tỷ đồng là dự án quan trọng quốc gia

Sử dụng vốn đầu tư công từ 10 nghìn tỷ đồng là dự án quan trọng quốc gia

Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công

Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công

Luật Đầu tư công: Quốc hội sẽ quyết danh mục dự án đầu tư công trung hạn

Luật Đầu tư công: Quốc hội sẽ quyết danh mục dự án đầu tư công trung hạn

90,70% đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Luật đầu tư công (sửa đổi)

90,70% đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Luật đầu tư công (sửa đổi)

Giữ tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia ở mức vốn 10.000 tỷ đồng

Giữ tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia ở mức vốn 10.000 tỷ đồng

Luật Quản lý thuế và Luật đầu tư công được Quốc hội thông qua

Luật Quản lý thuế và Luật đầu tư công được Quốc hội thông qua

Sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công: Tối ưu hóa hành lang pháp lý

Sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công: Tối ưu hóa hành lang pháp lý

Hoàn thiện Chiến lược thu hút FDI thế hệ mới

Hoàn thiện Chiến lược thu hút FDI thế hệ mới

Sửa Luật Đầu tư công: 'Không sợ thiếu luật, chỉ sợ thiếu người thực thi có trách nhiệm'

Sửa Luật Đầu tư công: 'Không sợ thiếu luật, chỉ sợ thiếu người thực thi có trách nhiệm'

Quốc hội sẽ giám sát chuyên đề 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em' tại Kỳ họp thứ 9

Quốc hội sẽ giám sát chuyên đề 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em' tại Kỳ họp thứ 9

Xử lý một số kiến nghị của tỉnh Hải Dương

Đến nhiệm kỳ sau vẫn chưa trả hết nợ cho ngành giao thông?

Đến nhiệm kỳ sau vẫn chưa trả hết nợ cho ngành giao thông?

Thị trường chứng khoán ngày 10/6: Nhịp tăng ngắn hạn trong xu hướng giảm trung hạn

Thị trường chứng khoán ngày 10/6: Nhịp tăng ngắn hạn trong xu hướng giảm trung hạn

CHƯA THỐNG NHẤT THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN

CHƯA THỐNG NHẤT THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN

Gỡ vướng thẩm định và cân đối vốn dự án đầu tư công

Gỡ vướng thẩm định và cân đối vốn dự án đầu tư công

Luật Đầu tư công (sửa đổi) vẫn nóng trước giờ G

Luật Đầu tư công (sửa đổi) vẫn nóng trước giờ G

Quốc hội giao Chính phủ quy định danh mục các dự án sử dụng vốn dự phòng trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020

Quốc hội giao Chính phủ quy định danh mục các dự án sử dụng vốn dự phòng trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020

Thu nhập ổn định, có một tỉ đồng, nên đầu tư vào đâu?

Thu nhập ổn định, có một tỉ đồng, nên đầu tư vào đâu?

Giá gạo Ấn Độ và Thái Lan đều tăng do đồng nội tệ mạnh lên

Giá gạo Ấn Độ và Thái Lan đều tăng do đồng nội tệ mạnh lên

Thông cáo số 15, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Thông cáo số 15, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Giá gạo Ấn Độ và Thái Lan tăng do đồng nội tệ mạnh lên

Giá gạo Ấn Độ và Thái Lan tăng do đồng nội tệ mạnh lên

Đại biểu Quốc hội biểu quyết bằng hệ thống điện về thẩm quyền quyết định danh mục dự án sử dụng vốn dự phòng và vốn còn lại trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

Đại biểu Quốc hội biểu quyết bằng hệ thống điện về thẩm quyền quyết định danh mục dự án sử dụng vốn dự phòng và vốn còn lại trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

Chính phủ được giao thẩm quyền phân bổ vốn đầu tư công trung hạn

Chính phủ được giao thẩm quyền phân bổ vốn đầu tư công trung hạn

Quốc hội giao Chính phủ phân bổ nguồn vốn dự phòng đầu tư công trung hạn

Quốc hội giao Chính phủ phân bổ nguồn vốn dự phòng đầu tư công trung hạn

Quốc hội hay Chính phủ quyết định danh mục dự án đầu tư công trung hạn?

Quốc hội hay Chính phủ quyết định danh mục dự án đầu tư công trung hạn?

'Có chỗ, cứ có dự án đầu tư công là người ta nhẩm ra được sẽ mua nhà, mua xe ở đâu rồi'

'Có chỗ, cứ có dự án đầu tư công là người ta nhẩm ra được sẽ mua nhà, mua xe ở đâu rồi'

Quốc hội lấy ý kiến về thẩm quyền quyết định danh mục dự án sử dụng vốn dự phòng và vốn còn lại trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Quốc hội lấy ý kiến về thẩm quyền quyết định danh mục dự án sử dụng vốn dự phòng và vốn còn lại trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Hà Nội: Sẽ xem xét điều chỉnh địa giới hành chính một số quận

Ngân hàng đua phát hành trái phiếu để huy động vốn

Ngân hàng đua phát hành trái phiếu để huy động vốn

Kỳ họp thứ 9 HĐND TP Hà Nội sẽ làm rõ các vấn đề dân sinh bức xúc

Kỳ họp thứ 9 HĐND TP Hà Nội sẽ làm rõ các vấn đề dân sinh bức xúc

Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi): Trói chân dự án?

Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi): Trói chân dự án?

Kỳ họp thứ 9 HĐND Hà Nội sẽ chất vấn những vấn đề dân sinh bức xúc

Kỳ họp thứ 9 HĐND Hà Nội sẽ chất vấn những vấn đề dân sinh bức xúc

HĐND TP Hà Nội xem xét việc điều chỉnh địa giới hành chính 3 quận nội thành

HĐND TP Hà Nội xem xét việc điều chỉnh địa giới hành chính 3 quận nội thành

Bộ trưởng Giao thông mong có 2.200 tỷ để trả nợ 69 dự án

Bộ trưởng Giao thông mong có 2.200 tỷ để trả nợ 69 dự án

Tăng cường quản lý, huy động nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông

Tăng cường quản lý, huy động nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông

Đbqh Nguyễn Quang dũng: tán thành việc ưu tiên phân bổ vốn dự phòng cho các dự án liên quan đến trụ sở làm việc của cơ quan tư pháp

Đbqh Nguyễn Quang dũng: tán thành việc ưu tiên phân bổ vốn dự phòng cho các dự án liên quan đến trụ sở làm việc của cơ quan tư pháp

Bộ GTVT xin Quốc hội bố trí 2.200 tỷ đồng để 'giải quyết một lần' 69 dự án nợ đọng

Bộ GTVT xin Quốc hội bố trí 2.200 tỷ đồng để 'giải quyết một lần' 69 dự án nợ đọng

Phải phân cấp mạnh cho bộ, ngành, địa phương

Phải phân cấp mạnh cho bộ, ngành, địa phương

Bộ GTVT nợ đọng 2.237 tỷ đồng, đã có khiếu kiện tới tòa án dân sự

Bộ GTVT nợ đọng 2.237 tỷ đồng, đã có khiếu kiện tới tòa án dân sự

Bộ Giao thông 'than' nợ đọng 2.237 tỷ, mới dự kiến trả được 82,9 tỷ

Bộ Giao thông 'than' nợ đọng 2.237 tỷ, mới dự kiến trả được 82,9 tỷ

Tư lệnh ngành Giao thông than khó xử lý vấn nạn thiếu vốn đầu tư

Tư lệnh ngành Giao thông than khó xử lý vấn nạn thiếu vốn đầu tư

Nợ đọng chất chồng, ai chịu?

Nợ đọng chất chồng, ai chịu?

Xây tuyến tránh Long Xuyên để giải quyết bất cập trạm T2

Xây tuyến tránh Long Xuyên để giải quyết bất cập trạm T2

IMF cảnh báo nợ công của Pháp đang ở mức quá cao

IMF cảnh báo nợ công của Pháp đang ở mức quá cao

Quốc hội sẽ lấy ý kiến việc trích 4.069 tỷ đồng trả nợ tiền giải phóng mặt bằng cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

Quốc hội sẽ lấy ý kiến việc trích 4.069 tỷ đồng trả nợ tiền giải phóng mặt bằng cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

Giao vốn dự phòng trung hạn: Chuẩn bị tốt để giải ngân đạt hiệu quả

Giao vốn dự phòng trung hạn: Chuẩn bị tốt để giải ngân đạt hiệu quả

Luật Đầu tư công (sửa đổi): Phải chỉ ra được nguồn vốn của dự án

Luật Đầu tư công (sửa đổi): Phải chỉ ra được nguồn vốn của dự án

Chính phủ đã chỉ đạo tập trung ưu tiên hơn cho đồng bằng sông Cửu Long

Chính phủ đã chỉ đạo tập trung ưu tiên hơn cho đồng bằng sông Cửu Long

Quốc hội sẽ lấy ý kiến các đại biểu việc trích 4.069 tỷ đồng để trả nợ tiền GPMB dự án đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

Quốc hội sẽ lấy ý kiến các đại biểu việc trích 4.069 tỷ đồng để trả nợ tiền GPMB dự án đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

Gánh nợ cho giao thông hơn 20.000 tỉ đồng

Gánh nợ cho giao thông hơn 20.000 tỉ đồng

Phân bổ vốn dự phòng: Lo đặt 'gạch', giữ chỗ

Phân bổ vốn dự phòng: Lo đặt 'gạch', giữ chỗ

Nợ công của ngành giao thông còn lâu mới trả hết

Nợ công của ngành giao thông còn lâu mới trả hết

Nợ của ngành giao thông: Nhiệm kỳ nữa cũng chưa trả hết

Nợ của ngành giao thông: Nhiệm kỳ nữa cũng chưa trả hết

Giám sát tối cao thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ trẻ em

Giám sát tối cao thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ trẻ em

Cân đối nguồn lực đầu tư công bảo đảm khả thi, hợp lý

83% kế hoạch đầu tư công để giải quyết tồn tại của các nhiệm kỳ trước

83% kế hoạch đầu tư công để giải quyết tồn tại của các nhiệm kỳ trước

Bộ trưởng bộ KH&ĐT: Trả nợ cho ngành giao thông nhiệm kỳ này đến nhiệm kỳ sau vẫn chưa hết

Bộ trưởng bộ KH&ĐT: Trả nợ cho ngành giao thông nhiệm kỳ này đến nhiệm kỳ sau vẫn chưa hết

Đề nghị ưu tiên đầu tư xây dựng trụ sở các cơ quan tư pháp

Đề nghị ưu tiên đầu tư xây dựng trụ sở các cơ quan tư pháp

Dùng cả nhiệm kỳ để trả nợ cho ngành giao thông, vẫn 'hụt' 20.000 tỉ đồng

Dùng cả nhiệm kỳ để trả nợ cho ngành giao thông, vẫn 'hụt' 20.000 tỉ đồng

Phân bổ nguồn vốn dự phòng cho đầu tư công trung hạn vẫn còn vướng

Phân bổ nguồn vốn dự phòng cho đầu tư công trung hạn vẫn còn vướng

Quốc hội chưa quyết định thẩm quyền xem xét danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn

Quốc hội chưa quyết định thẩm quyền xem xét danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: ĐBQH đề xuất giải pháp 'cứu' VIDIFI

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: ĐBQH đề xuất giải pháp 'cứu' VIDIFI

Phân bổ vốn dự phòng: Lo tái diễn đầu tư dở dang, dàn trải

Phân bổ vốn dự phòng: Lo tái diễn đầu tư dở dang, dàn trải

Nhiều địa phương 'đặt gạch' giữ chỗ vốn dự phòng?

Nhiều địa phương 'đặt gạch' giữ chỗ vốn dự phòng?

Quốc hội quyết giữ mức vốn dự án quan trọng quốc gia là 10.000 tỷ đồng

Quốc hội quyết giữ mức vốn dự án quan trọng quốc gia là 10.000 tỷ đồng

Ngành giao thông đang còn tồn nợ trên 20.000 tỷ đồng

Ngành giao thông đang còn tồn nợ trên 20.000 tỷ đồng

'Chỉ thu xếp được 217 ngàn tỷ mà cam kết chi đến 372 ngàn tỷ là không thể!'

'Chỉ thu xếp được 217 ngàn tỷ mà cam kết chi đến 372 ngàn tỷ là không thể!'

Xin ý kiến Quốc hội 3 nội dung dự thảo Luật Đầu tư công-sửa đổi

Xin ý kiến Quốc hội 3 nội dung dự thảo Luật Đầu tư công-sửa đổi

Ngành giao thông chủ yếu dành tiền để trả nợ

Ngành giao thông chủ yếu dành tiền để trả nợ

Ngành giao thông nợ 20.000 tỷ: Nhiệm kỳ sau, sau nữa trả vẫn chưa hết

Ngành giao thông nợ 20.000 tỷ: Nhiệm kỳ sau, sau nữa trả vẫn chưa hết

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng giải trình một số vấn đề về việc phân bổ nguồn vốn dự phòng trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng giải trình một số vấn đề về việc phân bổ nguồn vốn dự phòng trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020