Người đàn ông bị thủng tá tràng vì nuốt xương cá

Người đàn ông bị thủng tá tràng vì nuốt xương cá

Cô gái nuốt cả bàn chải vào bụng vì vừa đánh răng vừa cười

Cô gái nuốt cả bàn chải vào bụng vì vừa đánh răng vừa cười

Vừa đánh răng vừa cười, cô gái nuốt luôn chiếc bàn chải vào bụng

Vừa đánh răng vừa cười, cô gái nuốt luôn chiếc bàn chải vào bụng

Vừa đánh răng vừa cười, cô gái nuốt trọn chiếc bàn chải vào dạ dày

Vừa đánh răng vừa cười, cô gái nuốt trọn chiếc bàn chải vào dạ dày

Vừa đánh răng vừa cười, cô gái trẻ nuốt nguyên cả bàn chải vào dạ dày

Vừa đánh răng vừa cười, cô gái trẻ nuốt nguyên cả bàn chải vào dạ dày

Nuốt bàn chải vì vừa đánh răng vừa cười

Nuốt bàn chải vì vừa đánh răng vừa cười

Vừa đánh răng vừa cười, cô gái 19 tuổi nuốt nguyên cả cái bàn chải đánh răng

Liên tục lấy bàn chải đánh răng, vỉ thuốc, răng giả trong dạ dày bệnh nhân