Thành viên Chính phủ không còn là 'Ủy viên Trung ương' vẫn làm việc hết sức mình

Thành viên Chính phủ không còn là 'Ủy viên Trung ương' vẫn làm việc hết sức mình

Đó là khẳng định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tại cuộc họp báo diễn ra ngày 2-2.
Danh sách 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Danh sách 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Ngày làm việc đầu tiên của Đại hội XIII

Ngày làm việc đầu tiên của Đại hội XIII

Chẳng cần phân tích nhiều!

Chẳng cần phân tích nhiều!

Chung một niềm tin

Chung một niềm tin

Tin tưởng và kỳ vọng vào công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng

Tin tưởng và kỳ vọng vào công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng

Lan tỏa kết quả tốt đẹp của Hội nghị Trung ương 15 để Đại hội Đảng thành công rực rỡ

Lan tỏa kết quả tốt đẹp của Hội nghị Trung ương 15 để Đại hội Đảng thành công rực rỡ

Trung ương thông qua nhân sự 'đặc biệt' và danh sách đề cử lãnh đạo chủ chốt khóa mới

Trung ương thông qua nhân sự 'đặc biệt' và danh sách đề cử lãnh đạo chủ chốt khóa mới

Bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khóa XII

Bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khóa XII

Trung ương đã thông qua danh sách đề cử lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa XIII

Trung ương đã thông qua danh sách đề cử lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa XIII

Hội nghị Trung ương 15 bế mạc, thông qua đề cử lãnh đạo chủ chốt

Hội nghị Trung ương 15 bế mạc, thông qua đề cử lãnh đạo chủ chốt

Thông qua đề cử nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ mới

Thông qua đề cử nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ mới

Trung ương thông qua nhân sự thuộc trường hợp 'đặc biệt'

Trung ương thông qua nhân sự thuộc trường hợp 'đặc biệt'

Bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Chùm ảnh: Bế mạc Hội nghị Trung ương 15

Chùm ảnh: Bế mạc Hội nghị Trung ương 15

Hội nghị Trung ương 15 thông qua đề cử các lãnh đạo chủ chốt

Hội nghị Trung ương 15 thông qua đề cử các lãnh đạo chủ chốt

Thông qua nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước khóa XIII

Thông qua nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước khóa XIII

Bế mạc hội nghị Trung ương 15

Bế mạc hội nghị Trung ương 15

Bế mạc Hội nghị Trung ương 15

Bế mạc Hội nghị Trung ương 15

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 15 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 15 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương 15

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương 15

Hội nghị Trung ương 15 xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII

Hội nghị Trung ương 15 xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII

Xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII

Xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII

Trung ương xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII

Trung ương xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII

Trung ương bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Trung ương bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Trung ương giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Trung ương giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Hội nghị Trung ương 14 giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Hội nghị Trung ương 14 giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Trung ương xem xét giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Trung ương xem xét giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Trung ương bàn nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Trung ương bàn nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Điều đặc biệt ở 6 nữ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 vừa trúng cử

Điều đặc biệt ở 6 nữ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 vừa trúng cử

TÌM NGƯỜI THAY THẾ XỨNG TẦM

TÌM NGƯỜI THAY THẾ XỨNG TẦM

Lựa chọn kỹ lưỡng nhân sự cấp cao

Lựa chọn kỹ lưỡng nhân sự cấp cao

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Nhân sự Trung ương phải đảm bảo lãnh đạo toàn diện

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Nhân sự Trung ương phải đảm bảo lãnh đạo toàn diện

Ông Đoàn Hồng Phong tái cử chức Bí thư Nam Định

Ông Đoàn Hồng Phong tái cử chức Bí thư Nam Định

Hội nghị Trung ương 12 sẽ bàn về phương hướng công tác nhân sự

Hội nghị Trung ương 12 sẽ bàn về phương hướng công tác nhân sự

'NẾU GIỐNG TỐT ẮT CÂY SẼ TỐT'

'NẾU GIỐNG TỐT ẮT CÂY SẼ TỐT'

Bộ trưởng GTVT thôi làm thành viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách

Bộ trưởng GTVT thôi làm thành viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách

Lùi thời hạn trình sửa đổi Luật Nhà ở để nghiên cứu nhà xã hội

Lùi thời hạn trình sửa đổi Luật Nhà ở để nghiên cứu nhà xã hội