Thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện

Thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện

Đại học Luật Hà Nội kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Đại học Luật Hà Nội kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Đẩy mạnh cơ chế đặt hàng thực hiện dịch vụ sự nghiệp công

Đẩy mạnh cơ chế đặt hàng thực hiện dịch vụ sự nghiệp công

Phải nhìn nhận thực tế, giáo viên khó sống chân chính được bằng nghề

Phải nhìn nhận thực tế, giáo viên khó sống chân chính được bằng nghề

Giáo viên nhiều bộ môn không thể sống được bằng nghề

Giáo viên nhiều bộ môn không thể sống được bằng nghề

Xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương

Xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương

Lương mới áp dụng từ 2021 bắt buộc gắn với tinh giản biên chế

Lương mới áp dụng từ 2021 bắt buộc gắn với tinh giản biên chế

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa XV

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa XV

Từ chức - khuyến khích tự nguyện hay cần luật hóa

Từ chức - khuyến khích tự nguyện hay cần luật hóa

Nền tảng văn hóa - một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu cấu thành chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược

Nền tảng văn hóa - một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu cấu thành chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược

Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào tiền lương doanh nghiệp

Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào tiền lương doanh nghiệp

Đảm bảo tiền lương phù hợp với tăng trưởng kinh tế

Đảm bảo tiền lương phù hợp với tăng trưởng kinh tế

Năm 2021, Hà Nội áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm

Năm 2021, Hà Nội áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm

Thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để hoàn thành mục tiêu cải cách bảo hiểm xã hội

Thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để hoàn thành mục tiêu cải cách bảo hiểm xã hội

Bài 4: Quy định nêu gương phải được thực thi trong cuộc sống

Bài 4: Quy định nêu gương phải được thực thi trong cuộc sống

Chung kết cuộc thi Cuộc thi Y tế cơ sở giỏi

Chung kết cuộc thi Cuộc thi Y tế cơ sở giỏi

Bài 5: Để nêu gương không là hô hào suông

Bài 5: Để nêu gương không là hô hào suông

Đại biểu Quốc hội đề nghị tăng chi cho ngành Y tế

Đại biểu Quốc hội đề nghị tăng chi cho ngành Y tế

Đề nghị Chính phủ tiếp tục tăng chi ngân sách nhà nước cho y tế

Đề nghị Chính phủ tiếp tục tăng chi ngân sách nhà nước cho y tế

Khi sự hài lòng tăng lên...

Trách nhiệm nêu gương

Trách nhiệm nêu gương

Sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính cần có lộ trình thích hợp

Sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính cần có lộ trình thích hợp

Với Giáo dục đề nghị không giao chỉ tiêu biên chế giảm

Với Giáo dục đề nghị không giao chỉ tiêu biên chế giảm

Ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Ủy viên Trung ương chủ động xin từ chức khi thấy không còn đủ năng lực, uy tín

Ủy viên Trung ương chủ động xin từ chức khi thấy không còn đủ năng lực, uy tín

Trên cao phải sáng

Trên cao phải sáng

Bảo đảm năng lực xử lý tốt các tình huống trên biển

Bảo đảm năng lực xử lý tốt các tình huống trên biển

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển

Phấn đấu đến năm 2045 Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh, an toàn

Phấn đấu đến năm 2045 Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh, an toàn

Tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia

Tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia

TP.HCM sẽ sắp xếp lại cán bộ chủ chốt

TP.HCM sẽ sắp xếp lại cán bộ chủ chốt

Chương trình hành động của Chính phủ về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Chương trình hành động của Chính phủ về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Không phải cứ viết lên trán chữ 'cộng sản' là được dân yêu

Không phải cứ viết lên trán chữ 'cộng sản' là được dân yêu

Nỗ lực cao nhất hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đề ra

Nỗ lực cao nhất hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đề ra

TP.HCM lên kế hoạch bảo vệ cán bộ trên không gian mạng

TP.HCM lên kế hoạch bảo vệ cán bộ trên không gian mạng

Khai mạc Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa X

Khai mạc Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa X