Anh Bùi Quang Huy làm Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

Anh Bùi Quang Huy làm Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

Ngày 7/12, Ban Bí thư Trung ương Đoàn công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, anh Bùi Quang...
Tân Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn: Bề dày hoạt động Đoàn, trình độ Tiến sĩ Kinh tế

Tân Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn: Bề dày hoạt động Đoàn, trình độ Tiến sĩ Kinh tế

Anh Nguyễn Anh Tuấn được bầu làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI

Anh Nguyễn Anh Tuấn được bầu làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chân dung tân Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn

Chân dung tân Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có tân Bí thư thứ nhất

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có tân Bí thư thứ nhất

Giới thiệu ông Lê Quốc Phong để bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Giới thiệu ông Lê Quốc Phong để bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Tiểu sử ông Lê Quốc Phong

Tiểu sử ông Lê Quốc Phong

Tân Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam – Nguyễn Anh Tuấn

Tân Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam – Nguyễn Anh Tuấn

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn trở thành tân Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn trở thành tân Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam