Bộ binh cơ giới VN mang theo gì lên thiết xa BMP-1?

Bộ binh cơ giới VN mang theo gì lên thiết xa BMP-1?

Giọng ca 'Ngắm hoa lệ rơi' kể về trải nghiệm nhớ đời ở 'Sao nhập ngũ'

Giọng ca 'Ngắm hoa lệ rơi' kể về trải nghiệm nhớ đời ở 'Sao nhập ngũ'

Châu Khải Phong kể chuyện suýt chết cóng ở 'Sao nhập ngũ'

Châu Khải Phong kể chuyện suýt chết cóng ở 'Sao nhập ngũ'

Dũng Bino và những bài học nhớ đời tại 'Sao nhập ngũ'

Dũng Bino và những bài học nhớ đời tại 'Sao nhập ngũ'

Châu Khải Phong trải nghiệm cảm giác 'chết đi sống lại' tại 'Sao nhập ngũ'

Châu Khải Phong trải nghiệm cảm giác 'chết đi sống lại' tại 'Sao nhập ngũ'

Doanh trại chính quy, mẫu mực nhờ công sức bộ đội

Doanh trại chính quy, mẫu mực nhờ công sức bộ đội

Dũng Bino có bài học nhớ đời khi tham gia 'Sao nhập ngũ'

Dũng Bino có bài học nhớ đời khi tham gia 'Sao nhập ngũ'

Ưng Đại Vệ nói gì khi bị lộ chuyện đội tóc giả trên truyền hình

Ưng Đại Vệ nói gì khi bị lộ chuyện đội tóc giả trên truyền hình

Sao nhập ngũ lên sóng mùa thứ 7 quy tụ toàn mỹ nam: Ưng Đại Vệ - Tim - Châu Khải Phong - Dũng Bino

Sao nhập ngũ lên sóng mùa thứ 7 quy tụ toàn mỹ nam: Ưng Đại Vệ - Tim - Châu Khải Phong - Dũng Bino

Chọn khâu đột phá trong nuôi dưỡng bộ đội

Tình quân dân nơi 'rốn lũ'

Tình quân dân nơi 'rốn lũ'

Người dân và chính quyền không bị động trước thiên tai

Người dân và chính quyền không bị động trước thiên tai