Phút ân hận muộn màng của kẻ chém chú họ do mâu thuẫn mảnh đất rừng

Phút ân hận muộn màng của kẻ chém chú họ do mâu thuẫn mảnh đất rừng

Cháu chém chú trọng thương do tranh chấp đất rừng

Cháu chém chú trọng thương do tranh chấp đất rừng

Tranh chấp đất rừng, chém chú ruột 'thập tử nhất sinh'

Tranh chấp đất rừng, chém chú ruột 'thập tử nhất sinh'

Mâu thuẫn do tranh chấp đất, thầy cúng bị chém gục khi đang làm lễ

Mâu thuẫn do tranh chấp đất, thầy cúng bị chém gục khi đang làm lễ

Khởi tố kẻ sát hại thầy cúng ở Lạng Sơn

Khởi tố kẻ sát hại thầy cúng ở Lạng Sơn

Lạng Sơn: Cháu chém chú họ trọng thương rồi bỏ trốn lên rừng

Lạng Sơn: Cháu chém chú họ trọng thương rồi bỏ trốn lên rừng

Thầy cúng bị cháu họ chém gục khi đang hành lễ cầu mùa

Lạng Sơn: Bắt người đàn ông chém gục thầy cúng rồi bỏ trốn trong rừng

Tranh chấp đất rừng, thầy cúng bị chém gục khi đang hành lễ

Thầy cúng ở Lạng Sơn bị chém gục khi đang hành lễ

Thầy cúng ở Lạng Sơn bị chém gục khi đang hành lễ cầu mùa