Rau xanh trên vùng biên Đắc Song

Rau xanh trên vùng biên Đắc Song

Làm nhiệm vụ trên địa bàn biên giới huyện Đắc Song (Đắc Nông), cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh 6 (Ban CHQS...
Xảy ra mâu thuẫn sau cuộc nhậu, người phụ nữ dùng dao đâm tử vong 'chồng hờ'

Xảy ra mâu thuẫn sau cuộc nhậu, người phụ nữ dùng dao đâm tử vong 'chồng hờ'

Người đàn bà đâm chết 'chồng hờ' vì tội 'giận cá chém thớt'

Người đàn bà đâm chết 'chồng hờ' vì tội 'giận cá chém thớt'

Ăn nhậu hát kraoke xong, người phụ nữ đâm chồng hờ tử vong

Ăn nhậu hát kraoke xong, người phụ nữ đâm chồng hờ tử vong

Sau chầu nhậu, thiếu phụ đâm thấu tim 'chồng hờ'

Sau chầu nhậu, thiếu phụ đâm thấu tim 'chồng hờ'

Người đàn bà đâm chết nhân tình sau cuộc cãi cọ

Người đàn bà đâm chết nhân tình sau cuộc cãi cọ

Kết cục của người vợ đâm chồng 'hờ' ở phòng trọ