Kỷ niệm 52 năm thành lập ASEAN

Trụ sở mới của Ban Thư ký ASEAN chịu được động đất

Trụ sở mới của Ban Thư ký ASEAN chịu được động đất

Vì một mái nhà chung 'hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm'

Vì một mái nhà chung 'hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm'

Khánh thành trụ sở mới Ban Thư ký ASEAN tại Indonesia

Khánh thành trụ sở mới Ban Thư ký ASEAN tại Indonesia

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự lễ kỷ niệm 52 năm Ngày thành lập ASEAN

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự lễ kỷ niệm 52 năm Ngày thành lập ASEAN

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự lễ khánh thành trụ sở mới Ban Thư ký ASEAN

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự lễ khánh thành trụ sở mới Ban Thư ký ASEAN

PTT Phạm Bình Minh tham dự các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập ASEAN

PTT Phạm Bình Minh tham dự các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập ASEAN

Phó Thủ tướng dự Lễ khánh thành trụ sở mới Ban Thư ký ASEAN

Phó Thủ tướng dự Lễ khánh thành trụ sở mới Ban Thư ký ASEAN

Phó Thủ tướng dự lễ khánh thành trụ sở mới Ban Thư ký ASEAN

Phó Thủ tướng dự lễ khánh thành trụ sở mới Ban Thư ký ASEAN

Phó Thủ tướng dự lễ khánh thành trụ sở mới Ban Thư ký ASEAN

Phó Thủ tướng dự lễ khánh thành trụ sở mới Ban Thư ký ASEAN

ASEAN ngày nay đã thay đổi về chất

ASEAN ngày nay đã thay đổi về chất

Đưa vào sử dụng tòa nhà trụ sở mới Ban Thư ký ASEAN

Đưa vào sử dụng tòa nhà trụ sở mới Ban Thư ký ASEAN

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tham dự Lễ kỷ niệm 52 năm thành lập ASEAN

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tham dự Lễ kỷ niệm 52 năm thành lập ASEAN

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tham dự Lễ kỷ niệm 52 năm thành lập ASEAN

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tham dự Lễ kỷ niệm 52 năm thành lập ASEAN