Đậm đà bản sắc người dân vùng biển

Đậm đà bản sắc người dân vùng biển

Ngôi đền thiêng có kiến trúc độc đáo, thờ Nữ tướng Lê Chân ở Hải Phòng

Ngôi đền thiêng có kiến trúc độc đáo, thờ Nữ tướng Lê Chân ở Hải Phòng

Hải Phòng: Khai mạc Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2018

Hải Phòng: Khai mạc Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2018

Hải Phòng phục dựng lại chợ Vẻn xưa tưởng nhớ Nữ tướng Lê Chân

Hải Phòng phục dựng lại chợ Vẻn xưa tưởng nhớ Nữ tướng Lê Chân

Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân 2018 diễn ra với nhiều nét mới

Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân 2018 diễn ra với nhiều nét mới

Hải Phòng: Lễ hội Nữ tướng Lê Chân – niềm tự hào của người dân thành phố Cảng

Hải Phòng: Lễ hội Nữ tướng Lê Chân – niềm tự hào của người dân thành phố Cảng

Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2018

Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2018

Ngày 23/3, khai mạc lễ hội truyền thống nữ tướng Lê Chân

Ngày 23/3, khai mạc lễ hội truyền thống nữ tướng Lê Chân