Người kiến thiết kỷ lục thi cử

Trọng Lương người xứ Thanh Bình lên đất Trường Giang lập nghiệp. Đúng như tên gọi do đấng sinh thành đã đặt...