Bảo tồn và phát huy di tích khảo cổ học

Bảo tồn và phát huy di tích khảo cổ học

Xếp bút nghiên lên biên cương chống dịch

Xếp bút nghiên lên biên cương chống dịch

Học viện Biên phòng khánh thành trường bắn, thao trường huấn luyện giai đoạn 1

Học viện Biên phòng khánh thành trường bắn, thao trường huấn luyện giai đoạn 1

20 năm - một chặng đường đào tạo sau đại học của Học viện Biên phòng

20 năm - một chặng đường đào tạo sau đại học của Học viện Biên phòng

Tọa đàm cán bộ, sĩ quan trẻ BĐBP khu vực phía Bắc

Tọa đàm cán bộ, sĩ quan trẻ BĐBP khu vực phía Bắc

Học viện Biên phòng tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Học viện Biên phòng tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao cho BĐBP

Đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao cho BĐBP

Tổng kết 20 năm đào tạo trình độ thạc sĩ, 10 năm đào tạo trình độ tiến sĩ

Tổng kết 20 năm đào tạo trình độ thạc sĩ, 10 năm đào tạo trình độ tiến sĩ

Đào tạo nguồn nhân lực biên phòng chất lượng cao

Đào tạo nguồn nhân lực biên phòng chất lượng cao

Chặng đường 20 năm đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ của Học viện Biên phòng

Chặng đường 20 năm đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ của Học viện Biên phòng

Khai giảng khóa 34 Đại học Biên phòng năm 2020

Khai giảng khóa 34 Đại học Biên phòng năm 2020

BĐBP tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo ở địa bàn biên giới

BĐBP tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo ở địa bàn biên giới

Nỗ lực thi đua hoàn thành 'nhiệm vụ kép'

Nỗ lực thi đua hoàn thành 'nhiệm vụ kép'

Phối hợp bảo đảm tiến độ các công trình phục vụ huấn luyện

Phối hợp bảo đảm tiến độ các công trình phục vụ huấn luyện

Học viện Biên phòng khai giảng năm học 2020-2021

Học viện Biên phòng khai giảng năm học 2020-2021

Đổi mới nội dung, phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học viên

Đổi mới nội dung, phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học viên

Lực lượng BĐBP chủ trì duy trì an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới là phù hợp

Lực lượng BĐBP chủ trì duy trì an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới là phù hợp

238 cán bộ, học viên đi thực tập và tham gia phòng, chống dịch Covid-19

238 cán bộ, học viên đi thực tập và tham gia phòng, chống dịch Covid-19

Học viện Biên phòng tổng kết năm học 2019 - 2020

Học viện Biên phòng tổng kết năm học 2019 - 2020

Khai quật khảo cổ tại địa điểm Long Hưng và địa điểm Tân Lại, tỉnh Đồng Nai

Khai quật khảo cổ tại địa điểm Long Hưng và địa điểm Tân Lại, tỉnh Đồng Nai

Quyết tâm thực hiện nghiêm 'năm kỷ luật, kỷ cương' 2020

Quyết tâm thực hiện nghiêm 'năm kỷ luật, kỷ cương' 2020

Bế mạc tập huấn, huấn luyện tại chức hè cho sĩ quan, quân nhân

Bế mạc tập huấn, huấn luyện tại chức hè cho sĩ quan, quân nhân

Học viên Học viện Biên phòng đi thực tế tham gia phòng chống dịch Covid-19

Học viên Học viện Biên phòng đi thực tế tham gia phòng chống dịch Covid-19

Tổng kết công tác khoa học và công nghệ năm học 2019-2020

Tổng kết công tác khoa học và công nghệ năm học 2019-2020

Học viện Biên phòng khai mạc kỳ thi tốt nghiệp cho các khóa ra trường năm 2020

Học viện Biên phòng khai mạc kỳ thi tốt nghiệp cho các khóa ra trường năm 2020

Học viện Biên phòng khai mạc diễn tập HV-20

Học viện Biên phòng khai mạc diễn tập HV-20

Xứng đáng là 'lò luyện thép' của BĐBP

Xứng đáng là 'lò luyện thép' của BĐBP

Cán bộ, học viên bám đường biên chống dịch

Cán bộ, học viên bám đường biên chống dịch

Quân đội là lực lượng xung kích trong phòng, chống dịch Covid-19

Quân đội là lực lượng xung kích trong phòng, chống dịch Covid-19

Dốc lòng truyền đạt tri thức

Dốc lòng truyền đạt tri thức

BTL Bộ đội Biên phòng tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

BTL Bộ đội Biên phòng tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo sát với thực tế tại đơn vị

Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo sát với thực tế tại đơn vị

Học viện Biên phòng tổng kết năm học 2018-2019

Học viện Biên phòng tổng kết năm học 2018-2019

Khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị phục vụ đoàn kiểm tra của Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam

Khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị phục vụ đoàn kiểm tra của Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam