Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự mới

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự mới

CHIA SẺ KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG BAN THƯ KÝ NGHỊ VIỆN VIỆT NAM - INDONESIA

CHIA SẺ KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG BAN THƯ KÝ NGHỊ VIỆN VIỆT NAM - INDONESIA

Nhân sự mới của Văn phòng Quốc hội

Nhân sự mới của Văn phòng Quốc hội

Tặng sách cho Thư viện Quốc hội và đại biểu Quốc hội

Tặng sách cho Thư viện Quốc hội và đại biểu Quốc hội

Nhiều cuốn sách giá trị được trao tặng cho Thư viện Quốc hội

Nhiều cuốn sách giá trị được trao tặng cho Thư viện Quốc hội

Thư viện Quốc hội được bổ sung thêm nhiều đầu sách

Thư viện Quốc hội được bổ sung thêm nhiều đầu sách

Ký kết hợp tác xây dựng tủ sách Thư viện Quốc hội Việt Nam