Ông già Chín trong tim kiều bào Thái Lan

Ông già Chín trong tim kiều bào Thái Lan

UB Nhà nước về người VN ở nước ngoài nhận huân chương Độc lập hạng nhất

UB Nhà nước về người VN ở nước ngoài nhận huân chương Độc lập hạng nhất

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài gắn kết kiều bào với quê hương

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài gắn kết kiều bào với quê hương

Cầu nối hữu nghị Việt Nam - Thái Lan

Cầu nối hữu nghị Việt Nam - Thái Lan

Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan phát huy hiệu quả vai trò gắn kết cộng đồng

Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan phát huy hiệu quả vai trò gắn kết cộng đồng

Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan ra mắt Ban chấp hành mới

Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan ra mắt Ban chấp hành mới

Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan phát huy hiệu quả vai trò gắn kết

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ kiều bào tại Thái Lan

Nhớ về Bác, thêm yêu quê hương

Hà Tĩnh chung tay bảo tồn Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan