Liên tiếp bắt các vụ vận chuyển khẩu trang qua biên giới

Liên tiếp bắt các vụ vận chuyển khẩu trang qua biên giới

Trong các ngày 01/02 và 02/02, lực lượng chức năng đã liên tiếp bắt các vụ vận chuyển trái phép hàng trăm...
Chặn bắt nhiều vụ vận chuyển khẩu trang để bán sang biên giới

Chặn bắt nhiều vụ vận chuyển khẩu trang để bán sang biên giới

'Nóng' tình trạng xuất lậu khẩu trang

'Nóng' tình trạng xuất lậu khẩu trang

Phát hiện nhiều đối tượng vận chuyển khẩu trang y tế sang Trung Quốc bán kiếm lời

Phát hiện nhiều đối tượng vận chuyển khẩu trang y tế sang Trung Quốc bán kiếm lời

Liên tục phát hiện các vụ 'tuồn' khẩu trang y tế sang Trung Quốc bán kiếm lời

Liên tục phát hiện các vụ 'tuồn' khẩu trang y tế sang Trung Quốc bán kiếm lời

Bắt giữ 50 nghìn khẩu trang xuất lậu sang Trung Quốc

Bắt giữ 50 nghìn khẩu trang xuất lậu sang Trung Quốc

Phát hiện nhiều đối tượng vận chuyển khẩu trang lậu qua biên giới bán kiếm lời

Phát hiện nhiều đối tượng vận chuyển khẩu trang lậu qua biên giới bán kiếm lời