Hơn 1.400 ngư dân vào tránh bão ở Trường Sa

Hơn 1.400 ngư dân vào tránh bão ở Trường Sa

Ngư dân vào các âu tàu ở Trường Sa để tránh trú áp thấp nhiệt đới

Ngư dân vào các âu tàu ở Trường Sa để tránh trú áp thấp nhiệt đới

Âu tàu đảo Sinh Tồn và đảo Song Tử Tây giúp đỡ tàu cá và ngư dân vào tránh trú áp thấp nhiệt đới

Âu tàu đảo Sinh Tồn và đảo Song Tử Tây giúp đỡ tàu cá và ngư dân vào tránh trú áp thấp nhiệt đới

81 tàu cá vào Âu tàu đảo Sinh Tồn, Song Tử Tây tránh áp thấp nhiệt đới

81 tàu cá vào Âu tàu đảo Sinh Tồn, Song Tử Tây tránh áp thấp nhiệt đới

Kịp thời khắc phục sự cố tàu cá bị hỏng máy ở gần đảo Sơn Ca

Kịp thời khắc phục sự cố tàu cá bị hỏng máy ở gần đảo Sơn Ca

Trường Sa - Thế đứng hiên ngang

Trường Sa - Thế đứng hiên ngang

Bệnh xá và Âu tàu đảo Sinh Tồn cấp cứu ngư dân bị nạn

Cấp cứu kịp thời ngư dân bị nạn

Bệnh xá và âu tàu đảo Sinh Tồn cấp cứu kịp thời ngư dân bị nạn

Trung tâm Hậu cần - Kỹ thuật đảo Sinh Tồn khắc phục sự cố cho tàu cá

Điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển

Ngư dân tránh trú bão số 9 tại Âu tàu đảo Sinh Tồn đã ra khơi

Trung tâm Hậu cần - Kỹ thuật đảo Sinh Tồn giúp ngư dân phòng chống áp thấp nhiệt đới