TPHCM công bố các quyết định tổ chức, nhân sự

TPHCM công bố các quyết định tổ chức, nhân sự

Ông Trần Tuấn Ngọc làm Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.HCM

Ông Trần Tuấn Ngọc làm Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.HCM

TP.HCM bổ nhiệm nhiều nhân sự giữ chức vụ ở HĐND

TP.HCM bổ nhiệm nhiều nhân sự giữ chức vụ ở HĐND

TP Hồ Chí Minh: Hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND

TP Hồ Chí Minh: Hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND

Hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND TP Hồ Chí Minh

Hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND TP Hồ Chí Minh

TP.HCM bổ nhiệm nhiều nhân sự chủ chốt

TP.HCM bổ nhiệm nhiều nhân sự chủ chốt

TP HCM trao quyết định bổ nhiệm nhiều nhân sự mới sau sáp nhập các văn phòng

TP HCM trao quyết định bổ nhiệm nhiều nhân sự mới sau sáp nhập các văn phòng

TP. Hồ Chí Minh hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND

TP. Hồ Chí Minh hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm: 'Việc khó, đại biểu nản, buông thì dân biết tin ai'

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm: 'Việc khó, đại biểu nản, buông thì dân biết tin ai'

TPHCM bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

TPHCM bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

TP Hồ Chí Minh hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND

TP Hồ Chí Minh hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND

TP HCM bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

TP HCM bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Ông Trần Tuấn Ngọc giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM

Ông Trần Tuấn Ngọc giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM

TPHCM bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

TPHCM bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

TP.HCM hợp nhất hai đơn vị quan trọng của HĐND và Đoàn ĐBQH

TP.HCM hợp nhất hai đơn vị quan trọng của HĐND và Đoàn ĐBQH

TP.HCM bổ nhiệm nhân sự đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND

TP.HCM bổ nhiệm nhân sự đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND

TPHCM hợp nhất văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, công bố quyết định nhân sự

TPHCM hợp nhất văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, công bố quyết định nhân sự

TP.HCM hợp nhất 2 văn phòng, bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

TP.HCM hợp nhất 2 văn phòng, bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

TP HCM bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

TP HCM bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Bổ nhiệm nhiều nhân sự mới ở TP.HCM

Bổ nhiệm nhiều nhân sự mới ở TP.HCM