Những 'tấm gương mờ'

Những 'tấm gương mờ'

Nữ sinh lớp 8 nhặt được 30 triệu đồng tìm trả lại người đánh rơi

Nữ sinh lớp 8 nhặt được 30 triệu đồng tìm trả lại người đánh rơi

Hà Tĩnh: Nữ sinh lớp 8 trả lại 30 triệu đồng cho người đánh mất

Hà Tĩnh: Nữ sinh lớp 8 trả lại 30 triệu đồng cho người đánh mất

Nữ sinh ôm bọc tiền đứng tại chỗ chờ người đánh rơi

Nữ sinh ôm bọc tiền đứng tại chỗ chờ người đánh rơi

Bộ GD và ĐT khen thưởng tấm lòng thơm thảo của em học sinh lớp 8

Bộ GD và ĐT khen thưởng tấm lòng thơm thảo của em học sinh lớp 8

Sở GD&ĐT khen thưởng nữ sinh trả lại 30 triệu đồng cho người đánh rơi

Sở GD&ĐT khen thưởng nữ sinh trả lại 30 triệu đồng cho người đánh rơi

Tặng giấy khen cho học trò nghèo trả lại của rơi

Tuyên dương nữ sinh nghèo trả lại 30 triệu đồng cho người đánh rơi

Nhặt được 30 triệu, cô học trò nghèo tìm người trả lại

Gia cảnh nghèo khó của cô bé nhặt được 30 triệu đồng trả lại người đánh rơi

Tuyên dương nữ sinh nghèo nhặt được 30 triệu đã trả cho người đánh rơi

Nữ sinh nhặt được 30 triệu, chờ 1 giờ để trả người đánh rơi

Nữ sinh nhặt được 30 triệu đồng, chờ người đánh mất để trả lại

Học sinh lớp 8 nhặt được 30 triệu trả lại người đánh rơi

Nữ sinh nghèo trả lại 30 triệu đồng nhặt được trên đường đi học về

Học sinh nghèo nhặt được 30 triệu đồng trả lại cho người đánh rơi

Tuyên dương nữ sinh lớp 8 nhặt được 30 triệu trả lại cho người đánh rơi

Một học sinh lớp 8 nhặt được 30 triệu đồng tìm người trao trả lại

Nhặt được 30 triệu đồng, nữ sinh đứng chờ người đánh rơi quay lại

Nữ sinh nghèo trả lại 30 triệu đồng cho người đánh rơi

Nhặt được 30 triệu đồng, nữ sinh nghèo ở Hà Tĩnh tìm người trả lại

Khoa học và công nghệ với sự phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam