Vợ mượn bằng chị gái để thăng tiến, chồng bị cảnh cáo

Vợ mượn bằng chị gái để thăng tiến, chồng bị cảnh cáo

Ông Lê Thanh Sơn, chồng nguyên trưởng phòng mượn bằng, bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.
Vụ nữ trưởng phòng 'mượn bằng': Kỷ luật cảnh cáo người chồng

Vụ nữ trưởng phòng 'mượn bằng': Kỷ luật cảnh cáo người chồng

Vụ nữ trưởng phòng tỉnh Đắk Lắk Ái Sa: Cán bộ thoát thi hành kỷ luật nhưng…?

Vụ nữ trưởng phòng tỉnh Đắk Lắk Ái Sa: Cán bộ thoát thi hành kỷ luật nhưng…?

Kỷ luật chồng của nữ trưởng phòng dùng bằng giả ở Đắk Lắk

Kỷ luật chồng của nữ trưởng phòng dùng bằng giả ở Đắk Lắk

Nữ trưởng phòng Đắk Lắk mượn bằng thăng tiến: Cán bộ liên quan chịu kỷ luật gì?

Nữ trưởng phòng Đắk Lắk mượn bằng thăng tiến: Cán bộ liên quan chịu kỷ luật gì?

Trưởng phòng xinh đẹp dùng bằng giả: Cảnh cáo người chồng

Trưởng phòng xinh đẹp dùng bằng giả: Cảnh cáo người chồng

Kỷ luật cảnh cáo ông Lê Thanh Sơn, chồng bà Trần Thị Ngọc Ái Sa

Vì sao chồng bà Ái Sa bị xử lý kỷ luật cảnh cáo?

Vì sao chồng bà Ái Sa bị xử lý kỷ luật cảnh cáo?

Cảnh cáo chồng nữ Trưởng phòng đánh tráo nhân thân ở Đắk Lắk

Cảnh cáo chồng nữ Trưởng phòng đánh tráo nhân thân ở Đắk Lắk

Vụ nữ trưởng phòng tráo thân chị gái: Kiểm điểm 'sếp', kỷ luật chồng!

Vụ nữ trưởng phòng tráo thân chị gái: Kiểm điểm 'sếp', kỷ luật chồng!

Sếp rút kinh nghiệm vụ trưởng phòng mượn bằng: Băn khoăn

Sếp rút kinh nghiệm vụ trưởng phòng mượn bằng: Băn khoăn

Vụ nữ trưởng phòng dùng bằng của chị ở Đắk Lắk: Nhiều cán bộ phải rút kinh nghiệm

Vụ nữ trưởng phòng dùng bằng của chị ở Đắk Lắk: Nhiều cán bộ phải rút kinh nghiệm

Nữ trưởng phòng dùng bằng chị gái: Lãnh đạo rút kinh nghiệm

Nữ trưởng phòng dùng bằng chị gái: Lãnh đạo rút kinh nghiệm

Vụ Trưởng phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk dùng bằng cấp 3 của chị gái để thăng tiến: Qua cân nhắc, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chỉ yêu cầu rút kinh nghiệm ba cá nhân

Vụ Trưởng phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk dùng bằng cấp 3 của chị gái để thăng tiến: Qua cân nhắc, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chỉ yêu cầu rút kinh nghiệm ba cá nhân

Dùng bằng của chị gái để tiến thân cũng là một dạng tham nhũng, có thể xem xét trách nhiệm hình sự

Dùng bằng của chị gái để tiến thân cũng là một dạng tham nhũng, có thể xem xét trách nhiệm hình sự

Nữ trưởng phòng mượn bằng: Sếp rút kinh nghiệm

Nữ trưởng phòng mượn bằng: Sếp rút kinh nghiệm

Vụ nữ trưởng phòng Ái Sa: Nhiều cán bộ Đắk Lắk phải... rút kinh nghiệm

Vụ nữ trưởng phòng Ái Sa: Nhiều cán bộ Đắk Lắk phải... rút kinh nghiệm

Vụ nữ trưởng phòng Ái Sa: Nhiều cán bộ Đắk Lắk phải... rút kinh nghiệm

Vụ nữ trưởng phòng Ái Sa: Nhiều cán bộ Đắk Lắk phải... rút kinh nghiệm

3 cán bộ giúp nữ trưởng phòng 'mượn bằng chị' thăng tiến chỉ bị kiểm điểm

3 cán bộ giúp nữ trưởng phòng 'mượn bằng chị' thăng tiến chỉ bị kiểm điểm

3 lãnh đạo thoát kỷ luật sau vụ nữ trưởng phòng dùng bằng của chị

3 lãnh đạo thoát kỷ luật sau vụ nữ trưởng phòng dùng bằng của chị

Vụ nữ trưởng phòng mượn tên: Nhiều cán bộ… rút kinh nghiệm

Vụ nữ trưởng phòng mượn tên: Nhiều cán bộ… rút kinh nghiệm

Kiểm điểm nhiều cán bộ bổ nhiệm, kết nạp Đảng cho nữ trưởng phòng mượn bằng chị gái

Kiểm điểm nhiều cán bộ bổ nhiệm, kết nạp Đảng cho nữ trưởng phòng mượn bằng chị gái

Rút kinh nghiệm những cá nhân vụ 'Dùng bằng cấp III của chị tiến thân'

Rút kinh nghiệm những cá nhân vụ 'Dùng bằng cấp III của chị tiến thân'

Nữ trưởng phòng đánh tráo thân phận: Nhiều cán bộ phải... rút kinh nghiệm!

Nữ trưởng phòng đánh tráo thân phận: Nhiều cán bộ phải... rút kinh nghiệm!

Xem xét trách nhiệm tổ chức, cá nhân vụ nữ trưởng phòng đánh tráo nhân thân

Xem xét trách nhiệm tổ chức, cá nhân vụ nữ trưởng phòng đánh tráo nhân thân

Những ai liên quan trong vụ nữ trưởng phòng mượn bằng?

Những ai liên quan trong vụ nữ trưởng phòng mượn bằng?

Đắk Lắk họp bất thường, nhắc tên 3 chánh văn phòng vụ bà Ái Sa

Đắk Lắk họp bất thường, nhắc tên 3 chánh văn phòng vụ bà Ái Sa

Đắk Lắk họp bất thường, nhắc tên 3 chánh văn phòng vụ bà Ái Sa

Đắk Lắk họp bất thường, nhắc tên 3 chánh văn phòng vụ bà Ái Sa

Những cán bộ nào liên quan đến nữ trưởng phòng đánh tráo thân phận ở Đắk Lắk?

Những cán bộ nào liên quan đến nữ trưởng phòng đánh tráo thân phận ở Đắk Lắk?

Xem xét kỷ luật cán bộ liên quan vụ trưởng phòng dùng bằng của chị

Xem xét kỷ luật cán bộ liên quan vụ trưởng phòng dùng bằng của chị

Phó bí thư Đắk Lắk lý giải việc cán bộ dùng bằng giả để tiến thân

Phó bí thư Đắk Lắk lý giải việc cán bộ dùng bằng giả để tiến thân

Phó Bí thư Đắk Lắk: Phải nghiêm trị công chức dùng bằng cấp không đảm bảo

Phó Bí thư Đắk Lắk: Phải nghiêm trị công chức dùng bằng cấp không đảm bảo

Phó Bí thư Đắk Lắk: Nghiêm trị cán bộ mượn, mua bằng để tiến thân

Phó Bí thư Đắk Lắk: Nghiêm trị cán bộ mượn, mua bằng để tiến thân

Vì sao nữ lãnh đạo sử dụng bằng giả được thăng tiến?

Vì sao nữ lãnh đạo sử dụng bằng giả được thăng tiến?

Làm rõ trách nhiệm người bổ nhiệm bà Trần Thị Ngọc Ái Sa

Làm rõ trách nhiệm người bổ nhiệm bà Trần Thị Ngọc Ái Sa

Làm rõ trách nhiệm người liên quan vụ trưởng phòng mượn bằng

Làm rõ trách nhiệm người liên quan vụ trưởng phòng mượn bằng

Tỉnh ủy Đắk Lắk kỷ luật Trưởng phòng và Phó phòng dùng bằng cấp giả để thăng tiến

Tỉnh ủy Đắk Lắk kỷ luật Trưởng phòng và Phó phòng dùng bằng cấp giả để thăng tiến

Cách chức nữ phó phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk mua bằng cấp 3 để thăng tiến

Cách chức nữ phó phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk mua bằng cấp 3 để thăng tiến

Ai giúp nữ trưởng phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk mượn bằng tiến thân?

Ai giúp nữ trưởng phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk mượn bằng tiến thân?

Đắk Lắk kỷ luật 2 nữ cán bộ dùng bằng cấp giả

Đắk Lắk kỷ luật 2 nữ cán bộ dùng bằng cấp giả

Khai trừ Đảng nữ trưởng phòng Tỉnh ủy sử dụng bằng giả

Khai trừ Đảng nữ trưởng phòng Tỉnh ủy sử dụng bằng giả

Đắk Lắk lại phát hiện thêm một Phó phòng Tỉnh ủy dùng bằng giả để lên chức

Đắk Lắk lại phát hiện thêm một Phó phòng Tỉnh ủy dùng bằng giả để lên chức

Khai trừ khỏi Đảng, buộc thôi việc nữ trưởng phòng dùng bằng THPT của chị gái

Khai trừ khỏi Đảng, buộc thôi việc nữ trưởng phòng dùng bằng THPT của chị gái

Dùng bằng cấp 3 không đúng, 2 cán bộ Tỉnh ủy Đắk Lắk bị cách chức

Dùng bằng cấp 3 không đúng, 2 cán bộ Tỉnh ủy Đắk Lắk bị cách chức

Trưởng phòng Ái Sa ở Tỉnh ủy Đắk Lắk bị khai trừ Đảng, buộc thôi việc

Trưởng phòng Ái Sa ở Tỉnh ủy Đắk Lắk bị khai trừ Đảng, buộc thôi việc