Ban Giám hiệu trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng liên tục thay đổi

Ban Giám hiệu trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng liên tục thay đổi

Hàng loạt nhân sự cấp cao như Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng liên tục thay đổi...
Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng có thêm Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng có thêm Phó Hiệu trưởng

Khởi động cuộc thi Hoa khôi Sinh viên tài năng NHG 2021

Khởi động cuộc thi Hoa khôi Sinh viên tài năng NHG 2021

Khởi động cuộc thi Hoa khôi Sinh viên tài năng 2021

Khởi động cuộc thi Hoa khôi Sinh viên tài năng 2021

Miss University NHG 2021: Không chỉ là cuộc thi sắc đẹp

Miss University NHG 2021: Không chỉ là cuộc thi sắc đẹp

Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng tổ chức thi Hoa khôi Sinh viên tài năng

Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng tổ chức thi Hoa khôi Sinh viên tài năng

Võ Hoàng Yến làm giám khảo tìm hoa khôi sinh viên tài năng

Võ Hoàng Yến làm giám khảo tìm hoa khôi sinh viên tài năng

Khởi động cuộc thi Hoa khôi Sinh viên tài năng 2021

Khởi động cuộc thi Hoa khôi Sinh viên tài năng 2021

Hàng loạt trường ĐH có người đứng đầu mới

Hàng loạt trường ĐH có người đứng đầu mới

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng có thêm một phó hiệu trưởng

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng có thêm một phó hiệu trưởng

Bà Trần Thúy Trâm Quyên được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng HIU

Bà Trần Thúy Trâm Quyên được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng HIU

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng có tân phó hiệu trưởng

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng có tân phó hiệu trưởng

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng bổ nhiệm thêm Phó hiệu trưởng

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng bổ nhiệm thêm Phó hiệu trưởng

Tân Phó Hiệu trưởng ĐH Quốc tế Hồng Bàng: 'Mong muốn xác định lại các trụ cột trong giáo dục đại học'

Tân Phó Hiệu trưởng ĐH Quốc tế Hồng Bàng: 'Mong muốn xác định lại các trụ cột trong giáo dục đại học'

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng có Phó Hiệu trưởng mới

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng có Phó Hiệu trưởng mới

Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng: Hành trình bác ái mang yêu thương đến với cộng đồng trên nhiều vùng miền của đất nước

Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng: Hành trình bác ái mang yêu thương đến với cộng đồng trên nhiều vùng miền của đất nước

Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng: Mang yêu thương đến với cộng đồng

Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng: Mang yêu thương đến với cộng đồng

Tập đoàn Nguyễn Hoàng chia sẻ, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn

Tập đoàn Nguyễn Hoàng chia sẻ, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn

Dành 1,7 tỷ đồng tặng quà Tết cho người nghèo

Dành 1,7 tỷ đồng tặng quà Tết cho người nghèo

Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng thực hiện hành trình thiện tâm, hướng tới cộng đồng

Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng thực hiện hành trình thiện tâm, hướng tới cộng đồng