Vật 'lạ' dạt bờ biển

Vật 'lạ' dạt bờ biển

Đi nhặt ve chai trên bãi biển, hai cha con phát hiện 'vật thể lạ'

Đi nhặt ve chai trên bãi biển, hai cha con phát hiện 'vật thể lạ'

Vật thể lạ có chữ Trung Quốc dạt vào bờ biển Thừa Thiên Huế

Vật thể lạ có chữ Trung Quốc dạt vào bờ biển Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế: Người dân phát hiện đồ vật lạ tại bãi biển xã Phú Thuận

Thừa Thiên Huế: Người dân phát hiện đồ vật lạ tại bãi biển xã Phú Thuận

Huế: 2 cha con phát hiện vật thể 'lạ' in chữ Trung Quốc trôi vào bờ biển

Huế: 2 cha con phát hiện vật thể 'lạ' in chữ Trung Quốc trôi vào bờ biển

Thừa Thiên Huế: Ngư dân phát hiện vật thể lạ trên biển nghi liên quan đến ma túy trôi dạt

Thừa Thiên Huế: Ngư dân phát hiện vật thể lạ trên biển nghi liên quan đến ma túy trôi dạt

Phát hoảng khi chiếc phao bung ra từ vật lạ có chữ Trung Quốc dạt vào bờ biển