Kiến nghị xử lý nghiêm tập thể, cá nhân trong vụ sai phạm tại bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt

Kiến nghị xử lý nghiêm tập thể, cá nhân trong vụ sai phạm tại bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt

Nhân viên bệnh viện chiếm đoạt tiền tạm ứng của bệnh nhân

Nhân viên bệnh viện chiếm đoạt tiền tạm ứng của bệnh nhân

Loạt đất công ở Cần Thơ bị lấn chiếm, cho thuê không qua đấu giá

Loạt đất công ở Cần Thơ bị lấn chiếm, cho thuê không qua đấu giá

Loạt đất công ở Cần Thơ bị lấn chiếm, cho thuê không qua đấu giá

Loạt đất công ở Cần Thơ bị lấn chiếm, cho thuê không qua đấu giá

Xử án tham nhũng khó vì bị cáo giỏi che giấu hành vi

Xử án tham nhũng khó vì bị cáo giỏi che giấu hành vi

Công ty XSKT Cần Thơ kiểm tra, thẩm định các bộ bóng số

Công ty XSKT Cần Thơ kiểm tra, thẩm định các bộ bóng số

Chủ tịch và Phó Chủ tịch Cần Thơ đạt 100% phiếu tín nhiệm cao

Chủ tịch và phó chủ tịch HĐND Cần Thơ có phiếu tín nhiệm cao tuyệt đối