Chủ tịch và Phó Chủ tịch Cần Thơ đạt 100% phiếu tín nhiệm cao

Chủ tịch và Phó Chủ tịch Cần Thơ đạt 100% phiếu tín nhiệm cao

Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ đạt phiếu tín nhiệm cao tuyệt đối

Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ đạt phiếu tín nhiệm cao tuyệt đối

Chủ tịch và phó chủ tịch HĐND Cần Thơ có phiếu tín nhiệm cao tuyệt đối

Chủ tịch và phó chủ tịch HĐND Cần Thơ có phiếu tín nhiệm cao tuyệt đối

Cần Thơ: Khắc phục sai phạm đất đai gần 4 tỉ đồng tại huyện Vĩnh Thạnh

Cần Thơ: Khắc phục sai phạm đất đai gần 4 tỉ đồng tại huyện Vĩnh Thạnh

Cần Thơ: Lập Tổ Công tác đánh giá công tác PCTN năm 2017

Cần Thơ: Chỉ đạo xử lý sai phạm đất đai tại Q.Bình Thủy

Cần Thơ: Chỉ đạo xử lý sai phạm đất đai tại Q.Bình Thủy

Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy (Cần Thơ) liên quan đến nhiều sai phạm đất đai

Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy (Cần Thơ) liên quan đến nhiều sai phạm đất đai