Ông vua nào từng 'chết đi sống lại', ăn chơi nức tiếng trời Nam?

Ông vua nào từng 'chết đi sống lại', ăn chơi nức tiếng trời Nam?

Chết đi rồi sống lại, ăn chơi nức tiếng trời Nam, đi chơi đêm bị cướp mất cả ấn tín. Đó là những mẩu chuyện...