Kỷ luật nhiều cán bộ là lãnh đạo tại 4 doanh nghiệp, đơn vị

Kỷ luật nhiều cán bộ là lãnh đạo tại 4 doanh nghiệp, đơn vị

TP Hồ Chí Minh kỷ luật một số lãnh đạo doanh nghiệp

Hàng loạt sếp doanh nghiệp lớn TP.HCM bị kỷ luật

Hàng loạt sếp doanh nghiệp lớn TP.HCM bị kỷ luật

Loạt lãnh đạo 4 doanh nghiệp trực thuộc UBND TP bị kỷ luật

Loạt lãnh đạo 4 doanh nghiệp trực thuộc UBND TP bị kỷ luật

Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước tại TPHCM

Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước tại TPHCM

Loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo 4 doanh nghiệp lớn ở TP.HCM bị kỷ luật

Loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo 4 doanh nghiệp lớn ở TP.HCM bị kỷ luật

TPHCM kỷ luật hàng loạt lãnh đạo cơ quan chống ngập, cấp thoát nước

Khiển trách nguyên Giám đốc Công ty Thoát nước TPHCM vì không theo quy chế tặng, nhận quà

Kỷ luật đảng viên vi phạm tại 4 công ty của TP.HCM

TP HCM kỷ luật nhiều cán bộ lãnh đạo các công ty, tổng công ty

TP HCM: Dự án xây dựng hệ thống thoát nước thi công 'ì ạch', chủ đầu tư im lặng một cách khó hiểu?

TP HCM bổ nhiệm nhiều nhân sự mới ở lĩnh vực giao thông đô thị

TPHCM trao đồng loạt quyết định nhân sự 4 Ban quản lý mới

TP.HCM bổ nhiệm nhiều nhân sự mới