SCIC than khó thoái vốn

SCIC than khó thoái vốn

Làm gì để 'thúc' tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước?

Làm gì để 'thúc' tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước?

Giải pháp thúc đẩy cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Giải pháp thúc đẩy cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Thoái vốn doanh nghiệp nhà nước: 'Càng để lâu càng lỗ'

Thoái vốn doanh nghiệp nhà nước: 'Càng để lâu càng lỗ'

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Còn tâm lý cầm chừng, chờ đợi

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Còn tâm lý cầm chừng, chờ đợi

Thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp càng chậm càng thiệt hại

Thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp càng chậm càng thiệt hại

Cần quy định rõ trách nhiệm trong cổ phần hóa

Cần quy định rõ trách nhiệm trong cổ phần hóa

Phương án vốn Nhà nước chiếm tỷ lệ cao, DN không mặn mà cổ phần hóa

Phương án vốn Nhà nước chiếm tỷ lệ cao, DN không mặn mà cổ phần hóa

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Quy định chồng chéo, khó thực thi

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Quy định chồng chéo, khó thực thi

Mở rộng đường cho tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Mở rộng đường cho tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Làm rõ trách nhiệm các bên liên quan trong cổ phần hóa

Làm rõ trách nhiệm các bên liên quan trong cổ phần hóa

SCIC thoái vốn thành công tại 1.000 doanh nghiệp

SCIC thoái vốn thành công tại 1.000 doanh nghiệp

SCIC lý giải nguyên nhân chậm cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

SCIC lý giải nguyên nhân chậm cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Nhà đầu tư Việt mua cổ phần vì 'đất vàng' hơn là thương hiệu

Nhà đầu tư Việt mua cổ phần vì 'đất vàng' hơn là thương hiệu

SCIC nói gì việc cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước vẫn 'ì ạch'?

SCIC nói gì việc cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước vẫn 'ì ạch'?

SCIC lý giải việc cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước 'dậm chân tại chỗ'

SCIC lý giải việc cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước 'dậm chân tại chỗ'

Bàn giải pháp đẩy nhanh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Bàn giải pháp đẩy nhanh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước