Cổ đông sáng lập thao túng giá CTF: Báo động chất lượng quản trị doanh nghiệp

Cổ đông sáng lập thao túng giá CTF: Báo động chất lượng quản trị doanh nghiệp

Tập đoàn Tân Thành Đô và ông Ngô Văn Cường bị xử phạt tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng do thao túng giá cổ...
Cổ đông sáng lập thao túng giá CTF: Báo động chất lượng quản trị doanh nghiệp

Cổ đông sáng lập thao túng giá CTF: Báo động chất lượng quản trị doanh nghiệp

Nhiều cá nhân, doanh nghiệp bị phạt cả tỷ đồng vì thao túng cổ phiếu

Nhiều cá nhân, doanh nghiệp bị phạt cả tỷ đồng vì thao túng cổ phiếu

'Nội soi' tài chính TĐ Tân Thành Đô vừa bị phạt 1,2 tỷ

'Nội soi' tài chính TĐ Tân Thành Đô vừa bị phạt 1,2 tỷ

Hết chây ì nợ thuế, 'ông lớn' Tân Thành Đô lại bị xử phạt vì thao túng cổ phiếu

Hết chây ì nợ thuế, 'ông lớn' Tân Thành Đô lại bị xử phạt vì thao túng cổ phiếu

Công ty riêng của chủ tịch đại lý xe Ford bị phạt 1,2 tỷ đồng

Công ty riêng của chủ tịch đại lý xe Ford bị phạt 1,2 tỷ đồng