Ký ức tháng tư của phóng viên chiến trường

Ký ức tháng tư của phóng viên chiến trường

46 năm sau ngày thống nhất đất nước 30/4/1975, một Nhà báo- nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Quang Thành hồi tưởng...
Ký ức phóng viên chiến trường

Ký ức phóng viên chiến trường

'Sợi tơ hồng' từ một bức ảnh đăng báo

'Sợi tơ hồng' từ một bức ảnh đăng báo

Thông tấn xã Việt Nam luôn nằm trong dòng chảy Báo chí Cách mạng Việt Nam

Thông tấn xã Việt Nam luôn nằm trong dòng chảy Báo chí Cách mạng Việt Nam

Báo chí Thông tấn hòa nhịp cùng dòng chảy báo chí của dân tộc

Báo chí Thông tấn hòa nhịp cùng dòng chảy báo chí của dân tộc

Những 'cánh quân' Thông tấn tiến vào giải phóng Sài Gòn

Những 'cánh quân' Thông tấn tiến vào giải phóng Sài Gòn

TTXVN tăng cường hợp tác quốc tế nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại

TTXVN tăng cường hợp tác quốc tế nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại

Nhớ thương tháng bảy

Nhớ thương tháng bảy

Nhà báo Trần Mai Hưởng: Hồi ức về những ngày sự sống 'ngàn cân treo sợi tóc'

Nhà báo Trần Mai Hưởng: Hồi ức về những ngày sự sống 'ngàn cân treo sợi tóc'

Vĩnh biệt người chỉ huy xe tăng 846

Vĩnh biệt người chỉ huy xe tăng 846

Khúc tráng ca hào hùng - Bài 3: Chiến sĩ cầm bút trên mặt trận kháng chiến

Khúc tráng ca hào hùng - Bài 3: Chiến sĩ cầm bút trên mặt trận kháng chiến

Khúc tráng ca hào hùng: Chiến sỹ cầm bút trên mặt trận kháng chiến

Khúc tráng ca hào hùng: Chiến sỹ cầm bút trên mặt trận kháng chiến

Tiến về Sài Gòn - Những bản tin, bức ảnh mang tính sử liệu của TTXVN

Tiến về Sài Gòn - Những bản tin, bức ảnh mang tính sử liệu của TTXVN

Nhà báo Trần Mai Hưởng - Cây bút 'tâm, tài' đi cùng năm tháng

Nhà báo Trần Mai Hưởng - Cây bút 'tâm, tài' đi cùng năm tháng

Hồi ức về Mùa Xuân 1975: Đi về Phương Nam

Hồi ức về Mùa Xuân 1975: Đi về Phương Nam

Huế đỏ cờ bay

Huế đỏ cờ bay

Hiểm họa Corona

Hiểm họa Corona

Tình người Quảng Trị

Tình người Quảng Trị