30 năm tù cho nhóm người âm mưu lật đổ chính quyền

30 năm tù cho nhóm người âm mưu lật đổ chính quyền

Sáng 24-6, TAND TP HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyen Michael PhuongMinh (SN 1964, quốc tịch Mỹ) 12...

Xét xử vụ án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

30 năm tù cho các đối tượng phản động 'Quốc nội quật khởi'

30 năm tù cho các đối tượng phản động 'Quốc nội quật khởi'

Nhóm bị cáo âm mưu lật đổ chính quyền Việt Nam lãnh án

Nhóm bị cáo âm mưu lật đổ chính quyền Việt Nam lãnh án

Nhóm âm mưu lật đổ chính quyền lãnh án

Nhóm âm mưu lật đổ chính quyền lãnh án

Tuyên án nhóm đối tượng âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân

Tuyên án nhóm đối tượng âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân

Nhóm người âm mưu lật đổ chính quyền bị phạt hơn 30 năm tù

Nhóm người âm mưu lật đổ chính quyền bị phạt hơn 30 năm tù

Phạt tù các bị cáo âm mưu lật đổ chính quyền

Phạt tù các bị cáo âm mưu lật đổ chính quyền

Hơn 30 năm tù cho nhóm người âm mưu lật đổ chính quyền

Hơn 30 năm tù cho nhóm người âm mưu lật đổ chính quyền

Xử nhóm sắm vũ khí, âm mưu lật đổ chính quyền

Xử nhóm sắm vũ khí, âm mưu lật đổ chính quyền

Xét xử tổ chức phản động 'Quốc nội quật khởi'

Xét xử tổ chức phản động 'Quốc nội quật khởi'

Xét xử các thành viên tổ chức phản động 'Quốc nội quật khởi'

Xét xử các thành viên tổ chức phản động 'Quốc nội quật khởi'