Tin buồn

Tin buồn

Ông Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1940 (chồng bà Hồ Thị Minh, Chánh văn phòng Chi nhánh phía Nam Hội Làm vườn...