Vụ trường Đại học Đông Đô đào tạo và cấp bằng giả: Lỗ hổng quản lý đào tạo, coi trọng bằng cấp

Vụ trường Đại học Đông Đô đào tạo và cấp bằng giả: Lỗ hổng quản lý đào tạo, coi trọng bằng cấp

Vụ việc trường Đại học (ĐH) Đông Đô đào tạo văn bằng hai ngành Ngôn ngữ tiếng Anh khi chưa được phép và cấp...
Bộ Công an thông báo tìm người xài bằng giả Đại học Đông Đô

Bộ Công an thông báo tìm người xài bằng giả Đại học Đông Đô

Bộ Công an điều tra người được Đại học Đông Đô cấp bằng

Bộ Công an điều tra người được Đại học Đông Đô cấp bằng

Cần công khai danh tính người 'mua' bằng tại trường Đại học Đông Đô

Cần công khai danh tính người 'mua' bằng tại trường Đại học Đông Đô

Những sự kiện giáo dục đáng chú ý trong năm 2020

Những sự kiện giáo dục đáng chú ý trong năm 2020

Giáo sư Trần Hồng Quân chỉ ra 2 việc cần làm nghiêm túc tại Đại học Đông Đô

Giáo sư Trần Hồng Quân chỉ ra 2 việc cần làm nghiêm túc tại Đại học Đông Đô

Vụ bằng giả ở Đại học Đông Đô: Trả hồ sơ điều tra bổ sung

Vụ bằng giả ở Đại học Đông Đô: Trả hồ sơ điều tra bổ sung

Người dùng bằng giả Đại học Đông Đô làm tiến sỹ đang 'ngồi trên đống lửa'?

Người dùng bằng giả Đại học Đông Đô làm tiến sỹ đang 'ngồi trên đống lửa'?

Vụ trường Đại học Đông Đô cấp bằng giả: Trả hồ sơ điều tra bổ sung

Vụ trường Đại học Đông Đô cấp bằng giả: Trả hồ sơ điều tra bổ sung

VKS trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ cấp bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô

VKS trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ cấp bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Trường Đại học Đông Đô cấp bằng giả

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Trường Đại học Đông Đô cấp bằng giả

Trả hồ sơ, yêu cầu xử lý người xài bằng giả Đại học Đông Đô

Trả hồ sơ, yêu cầu xử lý người xài bằng giả Đại học Đông Đô

Trường Đông Đô cấp bằng giả: Yêu cầu xử lý người dùng bằng giả để bảo vệ luận án tiến sĩ

Trường Đông Đô cấp bằng giả: Yêu cầu xử lý người dùng bằng giả để bảo vệ luận án tiến sĩ

Điều tra bổ sung vụ ĐH Đông Đô cấp bằng giả

Điều tra bổ sung vụ ĐH Đông Đô cấp bằng giả

Vụ trường Đông Đô cấp bằng giả: Yêu cầu xử lý người dùng bằng giả

Vụ trường Đông Đô cấp bằng giả: Yêu cầu xử lý người dùng bằng giả

Sẽ bị xử lý nghiêm minh

Sẽ bị xử lý nghiêm minh

Vì sao Chủ tịch HĐQT Đại học Đông Đô bị truy nã?

Vì sao Chủ tịch HĐQT Đại học Đông Đô bị truy nã?

Vì sao Chủ tịch HĐQT Đại học Đông Đô bị truy nã?

Vì sao Chủ tịch HĐQT Đại học Đông Đô bị truy nã?

Vì sao Chủ tịch HĐQT Đại học Đông Đô bị truy nã?

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm sai phạm tại Trường Đại học Đông Đô

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm sai phạm tại Trường Đại học Đông Đô

Vụ trường Đại học Đông Đô: Thủ tướng yêu cầu mở rộng điều tra không bỏ lọt tội phạm

Vụ trường Đại học Đông Đô: Thủ tướng yêu cầu mở rộng điều tra không bỏ lọt tội phạm

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương truy bắt cựu Chủ tịch ĐH Đông Đô Trần Khắc Hùng

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương truy bắt cựu Chủ tịch ĐH Đông Đô Trần Khắc Hùng

Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD-ĐT xử lý trách nhiệm cá nhân vụ Trường đại học Đông Đô

Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD-ĐT xử lý trách nhiệm cá nhân vụ Trường đại học Đông Đô

Vụ Đại học Đông đô cấp 193 bằng cử nhân giả: Khẩn trương truy bắt Trần Khắc Hùng

Vụ Đại học Đông đô cấp 193 bằng cử nhân giả: Khẩn trương truy bắt Trần Khắc Hùng

Xét xử nghiêm minh vụ cấp bằng giả tại Trường đại học Ðông Ðô

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương truy bắt đối tượng Trần Khắc Hùng

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương truy bắt đối tượng Trần Khắc Hùng

Thủ tướng: Làm rõ sai phạm của đơn vị, cá nhân thuộc Bộ GD-ĐT vụ ĐH Đông Đô cấp bằng giả

Thủ tướng: Làm rõ sai phạm của đơn vị, cá nhân thuộc Bộ GD-ĐT vụ ĐH Đông Đô cấp bằng giả

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương truy bắt Chủ tịch trường Đại học Đông Đô

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương truy bắt Chủ tịch trường Đại học Đông Đô

Vụ bằng giả Trường ĐH Đông Đô: Thủ tướng chỉ đạo làm rõ sai phạm của các đơn vị có liên quan

Vụ bằng giả Trường ĐH Đông Đô: Thủ tướng chỉ đạo làm rõ sai phạm của các đơn vị có liên quan

Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD-ĐT xử lý trách nhiệm cá nhân vụ Trường đại học Đông Đô

Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD-ĐT xử lý trách nhiệm cá nhân vụ Trường đại học Đông Đô

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương truy bắt cựu Chủ tịch ĐH Đông Đô Trần Khắc Hùng

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương truy bắt cựu Chủ tịch ĐH Đông Đô Trần Khắc Hùng

Bằng giả ĐH Đông Đô: Thủ tướng yêu cầu khẩn trương truy bắt Trần Khắc Hùng

Bằng giả ĐH Đông Đô: Thủ tướng yêu cầu khẩn trương truy bắt Trần Khắc Hùng

Thông tin pháp luật chiều 15/12: Truy bắt cựu Chủ tịch Đại học Đông Đô

Thông tin pháp luật chiều 15/12: Truy bắt cựu Chủ tịch Đại học Đông Đô

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương truy bắt cựu Chủ tịch Đại học Đông Đô

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương truy bắt cựu Chủ tịch Đại học Đông Đô

Vụ ĐH Đông Đô: Thủ tướng yêu cầu làm rõ sai phạm của đơn vị, cá nhân thuộc Bộ GD&ĐT

Vụ ĐH Đông Đô: Thủ tướng yêu cầu làm rõ sai phạm của đơn vị, cá nhân thuộc Bộ GD&ĐT

Thủ tướng: Không bỏ lọt tội phạm trong vụ cấp bằng giả tại Đại học Đông Đô

Thủ tướng: Không bỏ lọt tội phạm trong vụ cấp bằng giả tại Đại học Đông Đô

Thủ tướng: Mở rộng điều tra vụ án cấp bằng giả tại Đại học Đông Đô

Thủ tướng: Mở rộng điều tra vụ án cấp bằng giả tại Đại học Đông Đô

Thủ tướng chỉ đạo làm rõ sai phạm vụ ĐH Đông Đô cấp bằng giả

Thủ tướng chỉ đạo làm rõ sai phạm vụ ĐH Đông Đô cấp bằng giả

Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm, không bỏ lọt tội phạm trong vụ cấp bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô

Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm, không bỏ lọt tội phạm trong vụ cấp bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô

ĐH Đông Đô cấp bằng giả: Làm rõ sai phạm của cá nhân, đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT

ĐH Đông Đô cấp bằng giả: Làm rõ sai phạm của cá nhân, đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT

ĐH Đông Đô cấp bằng giả: Thủ tướng yêu cầu khẩn trương truy bắt Trần Khắc Hùng

ĐH Đông Đô cấp bằng giả: Thủ tướng yêu cầu khẩn trương truy bắt Trần Khắc Hùng

Xem xét trách nhiệm Bộ GD&ĐT vụ Đại học Đông Đô cấp bằng giả

Xem xét trách nhiệm Bộ GD&ĐT vụ Đại học Đông Đô cấp bằng giả

Không bỏ lọt tội phạm trong vụ cấp bằng giả tại Đại học Đông Đô

Không bỏ lọt tội phạm trong vụ cấp bằng giả tại Đại học Đông Đô

Bộ Giáo dục nên rà soát chính nội bộ ngành ai dùng văn bằng 2 tiếng Anh-Đông Đô?

Bộ Giáo dục nên rà soát chính nội bộ ngành ai dùng văn bằng 2 tiếng Anh-Đông Đô?

Truy nã cựu Sếp ĐH Đông Đô Khắc Hùng, Tập đoàn Sara làm ăn sao?

Truy nã cựu Sếp ĐH Đông Đô Khắc Hùng, Tập đoàn Sara làm ăn sao?