Đâm chết người sau khi va quệt xe

Đâm chết người sau khi va quệt xe

Đi giải quyết va chạm xe máy cho con trai, bố bị đâm tử vong

Đi giải quyết va chạm xe máy cho con trai, bố bị đâm tử vong

Đưa con đi 'hỏi chuyện' người va chạm xe máy, ông bố bị đâm tử vong

Đưa con đi 'hỏi chuyện' người va chạm xe máy, ông bố bị đâm tử vong

Cùng con đi giải quyết mâu thuẫn, cha bị đâm chết

Cùng con đi giải quyết mâu thuẫn, cha bị đâm chết

Tìm thanh niên va chạm xe với con để 'nói chuyện', người cha bị đâm tử vong

Tìm thanh niên va chạm xe với con để 'nói chuyện', người cha bị đâm tử vong

Con va quẹt xe máy, bố đi 'can thiệp' bị đâm tử vong

Con va quẹt xe máy, bố đi 'can thiệp' bị đâm tử vong

Đi tìm người va quệt xe với con trai, người cha bị đâm chết

Đi tìm người va quệt xe với con trai, người cha bị đâm chết