Bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội

Bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội

Bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội

Bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội

Đâm chết người đánh mình, nam thanh niên lĩnh 9 năm tù giam

Đâm chết người đánh mình, nam thanh niên lĩnh 9 năm tù giam

Giải quyết mâu thuẫn giúp con, cha bị đâm tử vong

Giải quyết mâu thuẫn giúp con, cha bị đâm tử vong

9X ngồi tù sau vụ người đi đường nẹt pô

9X ngồi tù sau vụ người đi đường nẹt pô

Đâm chết người vì bị đánh, lãnh 9 năm tù

Đâm chết người vì bị đánh, lãnh 9 năm tù

Cùng con trai 15 tuổi đi giải quyết mâu thuẫn, người đàn ông bị đâm chết

Cùng con trai 15 tuổi đi giải quyết mâu thuẫn, người đàn ông bị đâm chết

Cha thiệt mạng vì đi tìm kẻ đạp vào chân con

Cha thiệt mạng vì đi tìm kẻ đạp vào chân con