Hai ngày, bắt 3 vụ vận chuyển hàng hóa trái phép

Hai ngày, bắt 3 vụ vận chuyển hàng hóa trái phép

Truy đuổi phương tiện chở hàng lậu lúc rạng sáng trên Quốc lộ

Truy đuổi phương tiện chở hàng lậu lúc rạng sáng trên Quốc lộ

Hai ngày, bắt 3 vụ vận chuyển hàng lậu ở khu vực biên giới

Hai ngày, bắt 3 vụ vận chuyển hàng lậu ở khu vực biên giới

Liên tiếp bắt giữ 3 vụ vận chuyển hàng lậu ở biên giới tỉnh Quảng Trị

Liên tiếp bắt giữ 3 vụ vận chuyển hàng lậu ở biên giới tỉnh Quảng Trị

2 ngày bắt 3 vụ vận chuyển hàng lậu ở biên giới Lao Bảo

2 ngày bắt 3 vụ vận chuyển hàng lậu ở biên giới Lao Bảo

Liên tiếp phát hiện các vụ buôn lậu đường và rượu tại Quảng Trị

Liên tiếp phát hiện các vụ buôn lậu đường và rượu tại Quảng Trị

Truy đuổi 2 km, bắt giữ xe chở đường nhập lậu

Truy đuổi 2 km, bắt giữ xe chở đường nhập lậu

Quảng Trị: Hai ngày, bắt 3 vụ vận chuyển hàng lậu ở khu vực biên giới

Quảng Trị: Hai ngày, bắt 3 vụ vận chuyển hàng lậu ở khu vực biên giới