Hiệp lực vượt khó

Hiệp lực vượt khó

Hoạt động thiết thực của tổ chức Công đoàn đã giúp gắn kết người lao động với doanh nghiệp
Quảng Ngãi: Di dời Nhà máy xử lý rác thải MD sau khi xử lý 22.500m³ rác tồn đọng bãi chôn lấp cũ

Quảng Ngãi: Di dời Nhà máy xử lý rác thải MD sau khi xử lý 22.500m³ rác tồn đọng bãi chôn lấp cũ

Quảng Ngãi 'trảm' hàng loạt cán bộ để xảy ra sai phạm

Quảng Ngãi 'trảm' hàng loạt cán bộ để xảy ra sai phạm

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi bị kỷ luật

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi bị kỷ luật

Kỷ luật Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Phó giám đốc Sở TNMT Quảng Ngãi

Kỷ luật Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Phó giám đốc Sở TNMT Quảng Ngãi

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi xem xét, kỷ luật nhiều đảng viên

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi xem xét, kỷ luật nhiều đảng viên

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi xem xét kỷ luật nhiều đảng viên

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi xem xét kỷ luật nhiều đảng viên

Hàng loạt cán bộ Quảng Ngãi bị kỷ luật, chuyển công tác

Hàng loạt cán bộ Quảng Ngãi bị kỷ luật, chuyển công tác

Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo vì sai phạm ở nhà máy xử lý rác Sa Huỳnh

Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo vì sai phạm ở nhà máy xử lý rác Sa Huỳnh

Hàng loạt cán bộ vừa bị kỷ luật vụ nhà máy rác Đức Phổ gồm những ai?

Hàng loạt cán bộ vừa bị kỷ luật vụ nhà máy rác Đức Phổ gồm những ai?

Sai sót tại dự án nhà máy rác: Hàng loạt cán bộ Quảng Ngãi bị kỷ luật

Sai sót tại dự án nhà máy rác: Hàng loạt cán bộ Quảng Ngãi bị kỷ luật